Aktualizacja regulaminu – dodanie sekcji regulującej zamieszanie komentarzy do przedmiotu aukcji

Wprowadziliśmy dodatkowy punkt 14 do Regulaminu Mergeto w związku wprowadzeniem możliwości komentowania przedmiotu aukcji na stronie aukcji, za pomocą wtyczki społecznościowej serwisu Facebook.

Poniżej treść dodanego punktu 14 Regulaminu Mergeto:

14. KOMENTOWANIE PRZEDMIOTU AUKCJI
14.1
Mergeto umożliwia komentowanie przedmiotu aukcji (Towaru), na stronie aukcji, w zakładce ‚Komentarze’ za pomocą wtyczki społecznościowej serwisu Facebook.
14.2
Możliwość dodawania komentarzy do przedmiotu aukcji w Mergeto posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet (nie koniecznie będąc Użytkownikami Mergeto – zgodnie z definicją tego Regulaminu), posiadający konto w serwisie Facebook.com.
14.3
Za treść Wizytówki oraz treść stron WWW, do których ona przenosi, ponosi pełną odpowiedzialność Użytkownik, który stworzył daną Wizytówkę.
14.4
Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy przez użytkowników identyfikujących się nazwą konta w serwisie Facebook będącą w szczególności:

  1. zastrzeżoną nazwą komercyjną (np. nazwą firmy, produktu, marki, usługi itp.), której użytkownik nie jest właścicielem,
  2. wyrażeniem powszechnie uważanym za wulgarne lub obraźliwie,
  3. nazwą łudząco i celowo podobną do innego konta w serwisie Facebook.
14.5
JDF Cafe nie weryfikuje treści zamieszczanych komentarzy, w tym w szczególności pod kątem ich prawdziwości i rzetelności. JDF CAFE nie ponosi tym samym odpowiedzialności za decyzje i działania zakupowe Użytkowników podjęte na podstawie zamieszczonych przez użytkowników komentarzy zamieszczanych w Mergeto, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tych decyzji i działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie.
14.6
Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy bez treści oraz zawierających treści będących w szczególności:

  1. sprzecznymi z obowiązującym prawem,
  2. treściami nakłaniającymi do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
  3. treściami nakłaniającymi lub propagującycmi przemoc,
  4. treściami nakłaniającymi lub propagującycmi przemoc,
  5. treściami nagannymi moralnie i społecznie niewłaściwymi,
  6. przekazami reklamowymi, poza treściami zamieszanymi przez pracowników JDF Cafe,
  7. treściami chronionymi prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
14.7
JDF Cafe zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, o których mowa w pkt. 14.6 jak również treści zamieszczanych przez użytkowników o których mowa w pkt. 14.4.
14.8
Użytkownicy publikujący treści w ramach komentarzy do Aukcji Mergeto upubliczniają je na własną odpowiedzialność i ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. Jenocześnie użytkownicy ci wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez JDF Cafe, włącznie ze stronami prowadzonymi przez JDF Cafe w ramach serwisu Facebook.
14.9
JDF Cafe zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do komentarzy w Mergeto użytkownikom naruszający notorycznie Regulamin w zakresie komentowania przedmiotów wystawianych do sprzedaży lub zakupu w Mergeto. Zablokowanie dostępu takim użytkownikom może nastąpić poprzez wystąpienie do serwisu Facebook o usunięcie konta takiego użytkownika lub w jakikolwiek inny sposób.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.