GUS – dane o produkcji przemysłowej

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 6,3 proc. wyższa niż przed rokiem i o 1,5 proc. wyższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br. – czytamy w komunikacie GUS

Dane wpisują się w obraz stopniowej poprawy w polskiej gospodarce, która dno cyklu koniunkturalnego osiągnęła na początku 2013r. Wspierają nasza prognozę zakładającą wzrost PKB o 1,3 proc. w 2013r. – informują analitycy Banku Millennium.

W stosunku do lipca 2012 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 działach przemysłu między innymi w:

produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 21,9%,

wyrobów  z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,5%,

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,1%,

urządzeń elektrycznych – o 12,2%,

mebli – o 9,9%,

papieru i wyrobów z papieru – o 9,6%,

koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 8,0%,

w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego –  o 8,0%,

w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,7%

oraz  artykułów spożywczych – o 5,4%.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.