Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!

 „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” – to hasło kampanii społecznej, której celem jest wzrost zaufania ludzi młodych do rzetelnych programów staży i praktyk stanowiących skuteczną formę budowania kariery zawodowej. Intencją organizatorów jest zachęcenie pracodawców do realizowania staży i praktyk o wysokiej jakości, a także zmotywowanie ludzi młodych do uczestnictwa w rzetelnych programach staży i praktyk stanowiących najlepszą formę edukacji praktycznej.

Nadawcy powołują się na badania Eurobarometru, z których wynika, że obecnie co trzeci staż w Unii Europejskiej ma niską jakość pod względem warunków pracy lub treści nauczania. Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm regulujących kluczowe obszary dotyczące realizacji staży i praktyk w firmach, przygotowany przez PSZK, ma stanowić odpowiedź na ten problem.

Częścią kampanii będzie cykl spotów internetowych obalających stereotypy na temat staży i praktyk i uświadamiających, jak nie powinny one wyglądać. Na razie udostępniony został jeden spot. Wydarzeniem kulminacyjnym ma być impreza biegowa na dystansie 5 km, zaplanowana na maj 2014.

Źródło: Kampaniespoleczne.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.