Informacja o uzyskanych dotacjach

dotacja

Firma JDF Cafe Sp. z o.o.

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-10-034/12

1. „Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzania procesami biznesowymi z partnerami”

jest współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pani Dolores Pawlińska Tomczak pod nr tel. (42)  288-17-04.

 

Przydatne strony:

www.poig.gov.pl

www.europa.eu

www.mrr.gov.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.