Anulowanie Aukcji

Moduł umożliwia zamknięcia aukcji w przypadku braku złożonych jeszcze ofert kupna, np. w przypadku sprzedaży towaru innym kanałem.

Request Method POST
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/auctionCancellation/{ID_AUKCJI}

 1. description | string (1-255 znaków)
  Powód odwołania aukcji.

Poprawne odwołanie aukcji:

{
„responseCode”:1,
„message”:”Aukcja została pomyślnie zakończona.”
}

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/auctionCancellation/182959?publicKey=12345&hash=46a79c69e1dbc3d3be8d54f47c5aa65df71f316b1cce9b0f3463e4340ddbdc00
Request body {"description":"powod odwolania aukcji"}

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}”
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.
 • [0126] Aukcja nie jest aktywna.

Komunikaty standardowej walidacji:

 • Pole nie może być puste.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.