Anulowanie oferty

Moduł daje możliwość odwoływania określonej oferty zakupu, złożonej przez wybranego kupującego. Uwzględnia realizację kompletnego algorytmu zmieniającego stan aukcji po odwołaniu oferty tj. np. zmian ceny towaru i statusu pozostałych ofert kupna wynikających ze zmiany łącznego wolumenu aukcji. Jest to funkcjonalność krytyczna z punktu widzenia odwoływania ofert niewiarygodnych lub nierzetelnych kupujących.

Request Method POST
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/cancelOffers/{ID_AUKCJI}

 1. description | string (1-255 znaków)
  Powód odrzucenia ofert.
 2. selectedId | int[]
  Id ofert, które chcemy odrzucić z danej aukcji.

Poprawne odwołanie oferty:

{
„responseCode”:1,
„message”:”Oferty zostały pomyślnie odwołane.”
}

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/cancelOffers/182958?publicKey=12345&hash=85a7b979243f98dab236fc76defcf1e0f0e25de13257601f59ffe624588bae1a
Request body {"description":"powod odwolania","selectedId":[604]}

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}”
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.
 • [0128] Nie zostały podane oferty do odwołania.
 • [0129] Oferta o podanym id ({ID}) nie istnieje dla wybranej aukcji.

Komunikaty standardowej walidacji:

 • Pole nie może być puste.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.