Anulowanie wszystkich ofert

Moduł daje możliwość odwołania wszystkich ofert kupna złożonych do wybranych aukcji i zakończenia aukcji przed czasem. Funkcjonalność krytyczna w przypadku nieprzewidzianych problemów z dostępnością towaru jak np. niedostarczenie przez dostawcę, kradzież, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie towaru.

Request Method POST
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/allOfferCancellation

 1. description | string (1-255 znaków)
  Powód odrzucenia ofert.
 2. selectedId | int[]
  Id aukcji, dla których chcemy odrzucić oferty.

Poprawne zamknięcie aukcji i odwołanie wszystkich ofert:

{
„responseCode”:1,
„message”:”Aukcje (id: 182958) zostały pomyślenie zakończone wraz z odwołaniem ich wszystkich ofert.”
}

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/allOfferCancellation?publicKey=12345&hash=d347ffcce75eb3227ff31d2e59422decb922f224d84e34ea010c710b41ed284a
Request body {"description":"powod odwolania","selectedId":[182958]}

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}”
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.
 • [0116] Następujące aukcje nie zostały odnalezione : {ID}. Upewnij się, że podane aukcje są typu AG oraz zostały wystawione z konta, którego użyłeś.
 • [0130] Nie zostały podane aukcje do odwołania.

Komunikaty standardowej walidacji:

 • Pole nie może być puste.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.