Biblioteka php

Biblioteka php dla Partnerów/Klientów zaimplementowana została w języku PHP. Dostarcza Partnerom B2B interfejs programistyczny (API) w języku PHP do komunikowania się z usługą Mergeto Api, a w konsekwencji z platformą Mergeto. Interfejs ten ma za zadanie abstrahować szczegóły komunikacji opartej na protokole HTTP i standardzie formatu wymiany danych JSON, pozwalając komunikować się z Mergeto Api za pomocą zwykłych wywołań metod na obiektach biblioteki klienckiej. Korzyścią zastosowania biblioteki klienckiej jest uproszczenie i przyspieszenie implementacji integracji z usługą Mergeto Api w modelu B2B dla nowych partnerów platformy Mergeto.

Dokumentacja biblioteki php
Biblioteka php

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.