Dane kupujących

Moduł daje możliwość pobrania szczegółowych informacji związanych z realizacją sprzedaży i wysyłki towaru do kupujących. Umożliwia między innymi automatyzację wymiany informacji z modułami logistyki wewnętrznej (systemy intralogistyczne) i zarządzania transportem (w tym także kurierskim) zintegrowanych systemów informatycznych sprzedawców.

Request Method GET
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/auctionBuyersData/{ID_AUKCJI}

Metoda nie wymaga wysyłania parametrów.

Poprawne pobranie szczegółowych informacji związanych z realizacją sprzedaży i wysyłki towaru do kupujących dla danej aukcji:

[
{
„id”:609,
„auction”:{
„id”:182960
},
„company”:{
„id”:73,
„name”:”company name”,
„shortName”:”company short name”,
„email”:”pobepoxa@bigprofessor.so”
},
„offerDetails”:{
„id”:672,
„auctionTitle”:”tytul aukcji 100″
}
},
{
„id”:611,
„auction”:{
„id”:182960
},
„offerDetails”:{
„id”:674,
„guestEmail”:”zijokahu@walkmail.net”,
„offerGroup”:{
„id”:370,
„paymentMethod”:”PREPAYMENT_ONLINE”,
„deliverySchemaDetailType”:”COURIER”,
„productsCost”:133.00,
„transportCost”:0.00,
„totalCost”:133.00,
„offerDetailsList”:[{
„id”:674,
„maBuyerOffer”:{
„auction”:{
„id”:182960
}},
„auctionTitle”:”tytul aukcji 100″
}],
„deliveryAddress”:{
„city”:{
„city”:”Łódź”
},
„addressType”:”DELIVERY”,
„zip”:”99-999″,
„street”:”ulica nr”,
„additionalInfo”:”nazwa firmy”,
„name”:”nazwa odbiorcy”,
„verified”:false
},
„phone”:”555555555″,
„msgToSeller”:”wiadomosc”,
„payment”:{
„status”:”PAYMENT_RECEIVED”,
„operationDate”:”2014-12-09″
}},
„auctionTitle”:”tytul aukcji 100″
}
},
{
„id”:608,
„auction”:{
„id”:182960
},
„company”:{
„id”:74,
„name”:”nazwa firmy 74″,
„shortName”:”skrocona nazwa firmy 74″,
„email”:”a2172255@trbvm.com”
},
„offerDetails”:{
„id”:671,
„offerGroup”:{
„id”:368,
„paymentMethod”:”PREPAYMENT_ONLINE”,
„deliverySchemaDetailType”:”ECONOMY_LETTER”,
„productsCost”:716.00,
„transportCost”:50.00,
„totalCost”:766.00,
„offerDetailsList”:[{
„id”:625,
„maBuyerOffer”:{
„auction”:{
„id”:182794
}},
„auctionTitle”:”tytul aukcji 200″
},{
„id”:671,
„maBuyerOffer”:{
„auction”:{
„id”:182960
}},
„auctionTitle”:”tytul aukcji 100″
}],
„deliveryAddress”:{
„city”:{
„city”:”Łódź”
},
„addressType”:”DELIVERY”,
„zip”:”93-333″,
„street”:”okopowa”,
„latitude”:51.7964881,
„longitude”:19.4686496,
„name”:”nazwa”,
„verified”:false
},
„phone”:”566666666″,
„msgToSeller”:”wiadomosc”,
„payment”:{
„status”:”PAYMENT_RECEIVED”,
„operationDate”:”2014-12-08″
},
„invoice”:{
„address”:{
„city”:{
„city”:”Łódź”
},
„addressType”:”HEADQUARTERS”,
„zip”:”93-333″,
„street”:”okopowa”,
„latitude”:51.7964881,
„longitude”:19.4686496,
„verified”:false
},
„nip”:”234-23-42-342″,
„companyName”:”nazwa”,
„proFormaInvoice”:true
}},
„auctionTitle”:”tytul aukcji 100″
}
},
{
„id”:606,
„auction”:{
„id”:182960
},
„company”:{
„id”:68,
„name”:”trdfgd”,
„shortName”:”ssdfsxcvx”,
„email”:”keho@rainmail.biz”
},
„offerDetails”:{
„id”:669,
„offerGroup”:{
„id”:367,
„paymentMethod”:”PREPAYMENT_ONLINE”,
„deliverySchemaDetailType”:”SELLER_OWN_DELIVERY”,
„productsCost”:133.00,
„transportCost”:122.00,
„totalCost”:255.00,
„offerDetailsList”:[{
„id”:669,
„maBuyerOffer”:{
„auction”:{
„id”:182960
}},
„auctionTitle”:”tytul aukcji 100″
}],
„deliveryAddress”:{
„city”:{
„city”:”Łódź”
},
„addressType”:”DELIVERY”,
„zip”:”94-029″,
„street”:”Wileńska 14″,
„latitude”:51.7511049,
„longitude”:19.4286609,
„additionalInfo”:”sdafsfas”,
„name”:”trdfgd”,
„verified”:true
},
„phone”:”555555555″,
„msgToSeller”:”sgdfgsfgsfdgsdvsfdvdf”,
„payment”:{
„status”:”CREATED”,
„operationDate”:”2014-12-08″
},
„invoice”:{
„address”:{
„city”:{
„city”:”Warszawa”
},
„addressType”:”HEADQUARTERS”,
„zip”:”99-999″,
„street”:”sdfsdfsfs1″,
„latitude”:52.2296756,
„longitude”:21.0122287,
„additionalInfo”:””,
„verified”:false
},
„nip”:”344-35-34-534″,
„companyName”:”trdfgd”,
„proFormaInvoice”:true
}},
„auctionTitle”:”tytul aukcji 100″
}
}
]

 • id – unikatowy identyfikator oferty.
 • auction – struktura, która zwraca dane o aukcji, do której należy oferta.
 • auction.id – unikatowy identyfikator aukcji.
 • company – struktura zwracająca dane o firmie, która złożyła ofertę.
 • company.id – unikatowy identyfikator firmy.
 • company.name – nazwa firmy.
 • company.shortName – skrócona nazwa firmy.
 • company.email – e-mail firmy.
 • offerDetails – struktura zawracająca szczegółowe dane o ofercie.
 • offerDetails.id – unikatowy identyfikator struktury.
 • offerDetails.auctionTitle – tytuł aukcji danej oferty.
 • offerDetails.guestEmail – email użytkownia, który złożył ofertę (dotyczy oferty składanej bez rejestracji).
 • offerGroup – struktura zwracająca informacje o płatnościach i dostawie.
 • offerGroup.id – unikatowy identyfikator struktury.
 • offerGroup.paymentMethod – sposób płatności.
 • offerGroup.deliverySchemaDetailType – rodzaj transportu.
 • offerGroup.productsCost – całkowity koszt zakupionych towarów z karty płatności (może być suma z różnych aukcji).
 • offerGroup.transportCost – całkowity koszt transportu towarów z karty płatności (może być suma z różnych aukcji).
 • offerGroup.totalCost – suma kosztów produktów i transportu z karty płatności.
 • offerGroup.phone – telefon do kupującego.
 • offerGroup.msgToSeller – wiadomość od kupującego.
 • offerDetailsList – struktura zwracająca listę ofert, które zostały dołączone do tej oferty w celu dokonania wspólnej płatności i dostawy (lista zawiera także ofertę, do której jest przypisane dane offerDetails.offerGroup.offerDetailsList)
 • offerDetailsList[].id – unikatowy identyfikator oferty.
 • offerDetailsList[].maBuyerOffer – struktura zawierająca dane o aukcji do której złożona została oferta.
 • offerDetailsList[].maBuyerOffer.auction – struktura zawierająca dane aukcji.
 • offerDetailsList[].maBuyerOffer.auction.id – unikatowy identyfikator aukcji.
 • offerDetailsList[].auctionTitle – tytuł aukcji.
 • deliveryAddress – struktura z danymi o adresie dostawy.
 • deliveryAddress.city – struktura zwracająca miasto.
 • deliveryAddress.addressType – typ adresu.
 • deliveryAddress.zip – kod pocztowy.
 • deliveryAddress.street – ulica.
 • deliveryAddress.latitude – szerokość geograficzna.
 • deliveryAddress.longitude – wysokość geograficzna.
 • deliveryAddress.name – nazwa.
 • deliveryAddress.verified – mówi czy adres jest zweryfikowany czy nie.
 • deliveryAddress.additionalInfo – dodatkowe informacje.
 • payment – struktura zawierająca informacje o płatności payU.
 • payment.status – status płatności.
 • payment.operationDate – data płatności.
 • invoice – struktura zawierająca dane do faktury.
 • invoice.nip – nip firmy.
 • invoice.companyName – nazwa firmy.
 • invoice.proFormaInvoice – informacja czy kupujący chce fakturę proforma.
 • address – struktura do przechowywania adresu.
 • address.city – miasto.
 • address.addressType – typ adresu.
 • address.zip – kod pocztowy .
 • address.street – ulica.
 • address.latitude – szerokość geograficzna.
 • address.longitude – wysokość geograficzna.
 • address.additionalInfo – dodatkowe informacje.
 • address.verified – informacja czy adres jest zweryfikowany.

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/auctionBuyersData/182960?publicKey=12345&hash=3128fbb18056aac4fb4eb201e706f802c85098aa22b649311bc77141218841f9
Request body

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}”
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.