Edycja grupowa aukcji

Moduł umożliwia hurtową edycję parametrów aukcji z zakresu zdefiniowanego przez sprzedającego obszaru dla określonego zbioru wystawionych i aktywnych aukcji. Warunkiem koniecznym do edycji danej aukcji z podanego zbioru jest brak złożonych ofert kupna do tej aukcji, zarówno w statusie zatwierdzona jak i oczekująca.

Request Method POST

 • auctionIdsList | int[] | wymagane
  Lista identyfikatorów aukcji, które chcemy modyfikować grupowo. Należy wysłać co najmniej jeden identyfikator. Dla niektórych metod edycji grupowej nie będzie można przesłać id aukcji, w której sprzedawane są kupony, ponieważ są poddawane innym algorytmom walidacji.

 • Edycja poziomów dostępu

  Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/accessLevelsEdition

 • mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o aukcji.
  • permissionType | string | wymagane | akceptowane wartości
   Typ dostępu do aukcji.
  • buyerCompanyRestriction | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Oferty kupna będą mogły składać wyłącznie firmy.


  Edycja cykliczności

  Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/timingEdition

 • mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o aukcji.
  • cyclicRepeat | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Liczba dodatkowych wystawień aukcji. Zakres 0 – 30.
  • cyclicInterval | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Przerwa pomiędzy kolejnymi wystawieniami aukcji. Zakres 0 – 30.
  • cyclicOnlyRemainingVolume | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Wystawianie tylko pozostałego (niesprzedanego) towaru przy wystawianiu cyklicznym.


  Edycja regulaminu

  Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/regulationsEdition

 • regulationsUrl | string | wymagane
  Adres url pod którym znajduje się regulamin uzupełniający do aukcji w formacie pdf

 • Edycja cen

  Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/priceEdition

 • mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o aukcji.
  • priceType | string | opcjonalny | domyślna wartość | akceptowane wartości
   Cena netto / brutto
  • vatRate | string | opcjonalny | domyślna wartość | akceptowane wartości
   Stawka VAT
  • currency | string | opcjonalny | domyślna wartość | akceptowane wartości
   Waluta ceny dostawy
  • currencyAccounting | string | opcjonalne | domyślna wartość |  akceptowane wartości
   Waluta rozliczeniowa.
  • currencySettlement | string | opcjonalne |  akceptowane wartości
   Sposób przeliczania walut.
  • exchangeRate | decimal (12,2) | opcjonalne
   Kurs wymiany. Jeśli waluta rozliczeniowa jest inna niż waluta aukcji oraz sposób przeliczania jest ustawiony na ‚CONST_RATE’ to przesłanie parametru jest wymagane i określa ile kosztuje 1 złoty w wybranej walucie rozliczeniowej.
  • pricingVisibility | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Poziomy cenowe mają być widoczne dla Kupujących.
  • minTotalVolume | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Wymagana minimalna ilość sprzedanych w danej aukcji towarów. Jest to „ilość od” pierwszego progu cenowego. Musi być większe lub równe minTransactionVolume.
  • minTransactionVolume | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Min. sprzedażowe do jednego klienta.
  • maxTransactionVolume | int | opcjonalny
   Max. sprzedażowe do jednego klienta.
 • pricingSteps | struktura[] | wymagane
  Struktura pozwala przesyłać schemat cenowy sprzedaży. Trzeba pamiętać, że volume pierwszego progu musi być większy od minTotalVolume
  • volume | int | wymagane
   Ilość towaru do jakiej będzie obowiązywała cena
  • price | decimal (12,2) | wymagane
   Cena jednostki miary do danego volume


  Edycja dostawy i płatności

  Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/deliveryAndPaymentEdition

 • mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o aukcji.
  • deliveryType | string
   Dostawa tradycyjna. Pole jest wymagane jeśli electronicDelivery jest false. Dla wartości SELLER, BOTH musi być zdefiniowane deliverySchemaFormObject, deliverySchemaDetails lub customDelivery, customDeliverySchemaDetails.
  • electronicDelivery | boolean
   Dostawa elektroniczna. Jeśli ustawione na true to inne warianty dostawy (deliveryType) nie będą brane pod uwagę.
  • vatInvoice | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Wystawiam faktury VAT.
  • paymentTerm | int | opcjonalny
   Po ilu dniach nastąpi dostawa.
  • supplyAbility | int | opcjonalny
   Ilość dni od zamknięcia aukcji, po których towar będzie dostępny.
  • deliveryDescription | string (5-320 znaków) | opcjonalny
   Dodatkowe uwagi do dostępności towaru i dostawy.
  • minLogistic | int | opcjonalny | domyślna wartość
   Określ jaką minimalną ilość towaru jesteś skłonny dostarczyć do jednego Kupującego.
  • paymentMethods | string[] | wymagane | akceptowane wartości
   Parametr odpowiadający za sposoby płatności.
 • addressForm | struktura | opcjonalny
  Struktura pozwala na przesłanie adresu dostawy / sprzedaży przypisanego do konta sprzedawcy
  • deliverySchemaFormObject | struktura | wymagane
   Struktura zawierająca informacje o możliwych rodzajach dostawy
   • deliverySchema | struktura | opcjonalny
    Struktura pozwala ustawić typ ceny, stawkę vat oraz walutę w jakiej ustalone zostały koszty dostawy.
   • deliverySchemaDetails | struktura[] | opcjonalny
    Struktura do przekazywania wybranych rodzajów transportu przy dostawie.
    • price | decimal (12,2) | opcjonalny
     Cena pierwszej sztuki
    • nextItemPrice | decimal (12,2) | opcjonalny
     Dopłata za sztukę
    • quantity | int | opcjonalny
     Max. w paczce
    • deliverySchemaDetailType | string | opcjonalny| akceptowane wartości
     Rodzaj transportu
    • selected | boolean | opcjonalny
     Falaga oznaczająca czy ten rodzaj transportu ma być dostępny w aukcji.
   • customDelivery | boolean | opcjonalny
    Transport własny sprzedawcy
   • customDeliverySchemaDetails | struktura[] | opcjonalny
    Struktura przekazująca informacje o dostawie własnej sprzedawcy
    • distance | int | opcjonalny
     Dystans do jakiego sprzedawca dostarczy towar w km
    • price | decimal (12,2) | opcjonalny
     Cena całkowita dostawy
    • quantity | int | opcjonalny
     Ilość towaru jaki sprzedawca może dostarczyć
  • selectedAddressId | int | opcjonalny
   Id adresu dostawy sprzedawcy. Sprzedawca może mieć kilka adresów przypisanych do swojego konta. Na chwilę obecną id adresu można odczytać przez stronę www.


  Edycja opisu

  Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/description

 • mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o aukcji.
  • shortDescription | string (5-170 znaków)
   Skrócony opis aukcji.
  • description | string (5-60000 znaków)
   Opis aukcji.


  Edycja wariantów sprzedaży

  Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/saleVariantsEdition

 • mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o aukcji.
  • buyNow | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Wariant sprzedaży kup teraz.
  • buyWithoutRegistration | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Wariant sprzedaży zakup bez rejestracji.


  Edycja parametrów

  Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/specificParameters

 • mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o aukcji.
  • specificParameters | string (0-100 znaków) | opcjonalny
   Nazwy parametrów.
  • specificParametersRequired | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Podanie wartości parametrów przez Kupującego będzie warunkiem koniecznym złożenia oferty.


  Edycja poziomów dostępu

  Poprawna edycja poziomów dostępu aukcji:

  {
  „responseCode”:1,
  „message”:”Poziom dostępu został pomyślnie zmodyfikowany.”
  }


  Edycja cykliczności

  Poprawna edycja cykliczności aukcji:

  {
  „responseCode”:1,
  „message”:”Cykliczność została pomyślnie zmodyfikowana.”
  }


  Edycja regulaminu

  Poprawna edycja regulaminu aukcji:

  {
  „responseCode”:1,
  „message”:”Regulamin został pomyślnie zmodyfikowany.”
  }


  Edycja cen

  Poprawna edycja cen aukcji:

  {
  „responseCode”:1,
  „message”:”Schemat cenowy został pomyślnie zmodyfikowany.”
  }


  Edycja dostawy i płatności

  Poprawna edycja dostawy i płatności aukcji:

  {
  „responseCode”:1,
  „message”:”Dostawa i płatność zostały pomyślnie zmodyfikowane.”
  }


  Edycja opisu

  Poprawna edycja opisu aukcji:

  {
  „responseCode”:1,
  „message”:”Opis został pomyślnie zmodyfikowany.”
  }


  Edycja wariantów sprzedaży

  Poprawna edycja wariantów sprzedaży aukcji:

  {
  „responseCode”:1,
  „message”:”Warianty sprzedaży zostały pomyślnie zmodyfikowane.”
  }


  Edycja parametrów

  Poprawna edycja parametrów aukcji:

  {
  „responseCode”:1,
  „message”:”Dodatkowe parametry zostały pomyślnie zmodyfikowane.”
  }


  Edycja poziomów dostępu

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/accessLevelsEdition?publicKey=12345&hash=03b8498d94ab296217baa62f113ebfa9dade015db922ec779341ad9ddec7f7f4
  Request body {"mergedAuction":{"permissionType":"TRUSTED","buyerCompanyRestriction":true},"auctionIdsList":[182964,182952]}


  Edycja cykliczności

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/timingEdition?publicKey=12345&hash=da516bbd29fdbb18c5e95fbaed48db3be5c56de03dae7ca047e783dbd6bb943f
  Request body {"mergedAuction":{"cyclicRepeat":6, "cyclicInterval":2, "cyclicOnlyRemainingVolume":true},"auctionIdsList":[182964,182952]}


  Edycja regulaminu

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/regulationsEdition?publicKey=12345&hash=382cf85ad687c383fb7e74134430f952f17538926c46891e721d90b4bcab11a7
  Request body {"regulationsUrl": "http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf", "auctionIdsList":[182964,182952]}


  Edycja cen

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/priceEdition?publicKey=12345&hash=ab2f8a7cc12842993a931befa6d4c0e6b8c431d42ac955bbdcb493b896660c12
  Request body {"mergedAuction":{"priceType":"GROSS", "vatRate":"V23", "currency":"PLN", "pricingVisibility":true, "minTotalVolume":1, "minTransactionVolume":1, "maxTransactionVolume":3},"pricingSteps":[{"volume":8,"price":"500.0"}],"auctionIdsList":[182964,182952]}


  Edycja dostawy i płatności

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/deliveryAndPaymentEdition?publicKey=12345&hash=1ec2a36d5c779d3db5880c4f9d2abd274b2520615ab611ee054c5c1a475d9053
  Request body {"mergedAuction":{"deliveryType":"BOTH","electronicDelivery":false, "vatInvoice":true,"paymentTerm":5,"supplyAbility":5, "deliveryDescription":"description delivery", "minLogistic":2, "paymentMethods":[ "PAYMENT_DURING_RECEIVING","PREPAYMENT_BY_BANK_TRANSFER" ] },"deliverySchemaFormObject":{"deliverySchema":{ "priceType":"GROSS", "vatRate":"V23", "currency":"PLN" }, "deliverySchemaDetails":[ { "price":12.00, "nextItemPrice":1.00, "quantity":1, "deliverySchemaDetailType":"SHIPMENT_CASH_ON_DELIVERY", "selected":true }],"customDelivery":true,"customDeliverySchemaDetails":[ { "distance":55, "price":144.00, "quantity":2 }, { "distance":225, "price":244.00, "quantity":2 }, { "distance":555, "price":444.00, "quantity":2 } ]},"addressForm":{ "selectedAddressId":441 },"auctionIdsList":[182964,182952]}


  Edycja opisu

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/description?publicKey=12345&hash=66a194fc124715efd1c0f7ba4a7e274b78cf1137edd1380f98592f8142901680
  Request body {"mergedAuction":{"description":"nowy opis aukcji","shortDescription":"nowy skrocony opis aukcji"},"auctionIdsList":[182964,182952]}


  Edycja wariantów sprzedaży

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/saleVariantsEdition?publicKey=12345&hash=da527633db948c1ff683d39ea123601fa6c6d0737b6a0845aff835eb21227e29
  Request body {"mergedAuction":{"buyNow":false,"buyWithoutRegistration":false},"auctionIdsList":[182964,182952]}


  Edycja parametrów

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionGroup/specificParameters?publicKey=12345&hash=b3fb24ff7ff101fae33481b7fc2e998dea69657d31c8f5d09474c8219d1d1fa8
  Request body {"mergedAuction":{"specificParametersRequired":true, "specificParameters":"parametr1, parametr2"},"auctionIdsList":[182964,182952]}

  • [0001] Brak parametru publicKey.
   Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
   Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
  • [0002] Brak parametru hash.
   Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
   Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
  • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
   Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
  • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
   Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
  • [0008] Nie podano żadnych pricingSteps.
  • [0016] Pole deliveryType jest puste.
  • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
  • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}”
  • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
  • [0100] Błąd autentykacji.
   Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
  • [0101] Brak autoryzacji.
   Konto nie jest w pełni zweryfikowane.
  • [0104] Url pliku jest nieprawidłowy ‚{przekazany url}’.
  • [0105] Rozszerzenie pliku jest nieprawidłowe.
   Dopuszczalne rozszerzenia plików przesyłanych do Mergeto API to: JPEG, PNG, PDF
  • [0106] Błąd pliku.
   Plik jest folderem lub nie spełnia wymogów platformy Mergeto.
  • [0107] Plik jest większy niż 500kb.
  • [0108] Wyjątek podczas pobierania pliku. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
  • [0109] Nie udało się pobrać pliku z {przekazany url}.
  • [0116] Następujące aukcje nie zostały odnalezione : {ID}. Upewnij się, że podane aukcje są typu AG oraz zostały wystawione z konta, którego użyłeś.
  • [0118] Następujące aukcje nie są aktywne: {ID}.
  • [0119] Następujące aukcje posiadają kupujących bądź zostały zaakceptowane jako superokazje!: {ID}
  • [0124] Nie zostały wypełnione pola description i shortDescription – trzeba podać przynajmniej jedno z nich.

  Komunikaty standardowej walidacji:

  • Pole nie może być puste.
  • Lista musi zawierać co najmniej 1 obiekt.
  • Parametry nie mogą być wymagane ponieważ nie zostały zdefiniowane
  • Aby zaoferować dostawę do klienta musisz zdefinować co najmniej jeden sposób dostawy
  • Musisz zaznaczyć co najmniej jeden sposób płatności
  • Nie zaznaczyłeś adresu z którego będzie dostawa transportem własnym.

  Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.