Informacja o zakończeniu aukcji

Moduł ma za zadanie wysyłać komunikaty na wskazany wcześniej przez sprzedającego adres URL. Dzięki temu modułowi Mergeto API może powiadomić system sprzedającego o zakończeniu danej aukcji wysyłając na adres URL dokument w standardzie JSON/EDI zawierający identyfikator zakończonej aukcji.

Do skorzystania z tej metody wymagane jest jej włączenie w Moje konto -> Zarządzanie kontem -> Mergeto Api -> Ustawienia. Należy także włączyć „domyślny url” lub podać adres url, na który będą wysyłane komunikaty z informacją o zakończonych aukcjach. Opcja „domyślny url” została stworzona dla partnerów, którzy nie posiadają adresu url, na który mogłyby zostać wysłane i obsłużone komunikaty w formacie json. W takim przypadku komunikat jest wysyłany i zapisywany w bazie Mergeto, a partner może cyklicznie te informacje pobierać przy pomocy specjalnie stworzonej do tego metody. Należy pamiętać, że jeśli opcja „domyślny url” jest włączona to metoda „Informacja o zakończeniu aukcji” będzie wysyłać komunikaty do Mergeto nawet jeśli adres url użytkownika będzie podany (należy wyłączyć opcje „domyślny url”, żeby komunikaty były wysyłane na zdefiniowany adres url partnera).


Request Method GET
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/getFinishedAuctionInfo/{DATA}

{DATA} – wstawiamy tu datę, od której metoda ma pobrać informacje. Format daty: {ddMMyyyy}.

Poprawne pobranie informacji o zakończonych aukcjach zwraca listę identyfikatorów:

[181463,181466,157235,181467,164896]

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/getFinishedAuctionInfo/01012014?publicKey=12345&hash=3128fbb18056aac4fb4eb201e706f802c85098aa22b649311bc77141218841f9
Request body

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.