Lista ofert aukcji

Moduł daje możliwość pobrania informacji szczegółowych związanych ze złożonymi do aukcji ofertami zakupu. Pobrane informacje umożliwią podejmowanie interaktywnych adekwatnych decyzji z poziomu systemu sprzedającego.

Request Method GET
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/auctionOfferList/{ID_AUKCJI}

Metoda nie wymaga wysyłania parametrów.

Poprawne pobranie listy ofert złożonych do aukcji:

[
{
„id”:609,
„confirmedVolume”:0,
„minVolume”:1,
„maxRequestedVolume”:1,
„offerDate”:”2014-12-09″,
„maxUnitPrice”:122.00,
„status”:”AWAITING”,
„type”:”SUGGEST_PRICE”
},{
„id”:608,
„confirmedVolume”:2,
„minVolume”:2,
„maxRequestedVolume”:2,
„offerDate”:”2014-12-08″,
„maxUnitPrice”:133.00,
„status”:”ACCEPTED”,
„type”:”BUY_NOW”
}
]

 • id – unikatowy identyfikator oferty.
 • confirmedVolume – potwierdzona ilość jednostek towaru jaką kupił składający ofertę.
 • minVolume – minimalna ilość jednostek towaru jaką może zakupić składający ofertę.
 • maxRequestedVolume – maksymalna ilość jednostek towaru jaką może zakupić składający ofertę.
 • offerDate – data złożenia oferty.
 • maxUnitPrice – maksymalna cena za jednostkę towaru jaką może zapłacić składający ofertę.
 • status – status złożonej oferty.
 • type – typ złożonej oferty.

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/auctionOfferList/182960?publicKey=12345&hash=3128fbb18056aac4fb4eb201e706f802c85098aa22b649311bc77141218841f9
Request body

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.