Ocena kupującego

Moduł umożliwia wystawienie komentarza i opinii kupującemu z poziomu systemu sprzedającego, z możliwością automatyzacji tego procesu na podstawie informacji pobranych z modułu ‚Ocena aukcji‚.

Request Method POST
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/buyerRating/{ID_AUKCJI}

 1. description | string (2-255 znaków)
  Komentarz dla kupującego.
 2. opinionType | string | akceptowane wartości
  Typ wystawianej opinii.
 3. receiver | int
  Id konta użytkownika, któremu chcemy wystawić opinię.

Poprawne wystawienie komentarza kupującemu:

{
„responseCode”:1,
„message”:”Opinia została pomyślnie wystawiona.”
}

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/buyerRating/182793?publicKey=12345&hash=35610fe971ceb73cef3a9bd37b9fc55974ddaa49d4b99731a1d58308c1c12ed3
Request body {"opinionType":"NEU", "receiver":74,"description":"komentarz neutralny"}

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0042] Nie został odnaleziony ‚receiver’.
 • [0043] Nie została odnaleziona oferta złożona przez odbiorcę opinii.
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Komunikaty standardowej walidacji:

 • Pole nie może być puste.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.