Pobranie aukcji do edycji

Moduł pozwala sprzedającemu na pobranie swojej uruchomionej aukcji w postaci JSON`a, który zawiera pola wykorzystywane przy module ‚Edycja aukcji‚ i ‚Edycja częściowa aukcji

Request Method GET
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/getEditAuctionJson/{ID_AUKCJI}

Metoda nie wymaga wysyłania parametrów.

Dane zwracane przez moduł będą się różniły w zależności od tego, czy do aukcji są złożone oferty, czy nie.

 1. Poprawne pobranie aukcji do edycji (aukcja posiada oferty):
  Opis zwracanych parametrów (parametry używane przy wywołaniu modułu Edycja częściowa aukcji).
 2. {
  „additionalDescription”:{
  „description”:null
  },
  „mergedAuction”:{
  „id”:182958,
  „title”:”tytul testowy”,
  „distinguished”:true,
  „highlighted”:true,
  „bold”:true
  },
  „pricingSteps”:[
  {
  „volume”:5,
  „price”:150.00
  },
  {
  „volume”:15,
  „price”:110.00
  }
  ],
  „minTotalVolume”:1,
  „minTransactionVolume”:1,
  „maxTransactionVolume”:null,
  „cyclicRepeat”:0,
  „cyclicInterval”:0,
  „cyclicOnlyRemainingVolume”:false,
  „sellerClaimedMarketPrice”:null,
  „sellerClaimedMarketPriceDesc”:null
  }

 3. Poprawne pobranie aukcji do edycji (aukcja nie posiada ofert):
  Opis zwracanych parametrów (parametry używane przy wywołaniu modułu Edycja aukcji).
 4. {
  „auctionTiming”:{
  „duration”:7
  },
  „supplyAbility”:”IMMEDIATELY”,
  „mergedAuction”:{
  „permissionType”:”PUBLIC”,
  „title”:”tytuł testowy”,
  „shortDescription”:”short desc”,
  „description”:”full desc”,
  „supplyAbility”:0,
  „priceType”:”GROSS”,
  „vatRate”:”V23″,
  „currency”:”PLN”,
  „unitType”:”ITEM”,
  „deliveryType”:”SELLER”,
  „vatInvoice”:true,
  „buyerCompanyRestriction”:false,
  „sellerCoupon”:false,
  „distinguished”:true,
  „highlighted”:true,
  „bold”:true,
  „paymentMethods”:
  [
  „PREPAYMENT_ONLINE”
  ],
  „cyclicRepeat”:0,
  „cyclicInterval”:0,
  „cyclicOnlyRemainingVolume”:false,
  „pricingVisibility”:true,
  „minLogistic”:1,
  „minTotalVolume”:1,
  „minTransactionVolume”:1,
  „specificParameters”:””,
  „specificParametersRequired”:false,
  „sellerClaimedMarketPriceDesc”:””,
  „electronicDelivery”:false,
  „buyNow”:true,
  „buyWithoutRegistration”:true
  },
  „pricingSteps”:[
  {
  „volume”:5,
  „price”:133.00
  },{
  „volume”:11,
  „price”:122.00
  }
  ],
  „deliverySchemaFormObject”:{
  „deliverySchema”:
  {
  „priceType”:”GROSS”,
  „vatRate”:”V23″,
  „currency”:”PLN”
  },
  „customDeliverySchemaDetails”:
  [
  {
  „distance”:111,
  „price”:122.00,
  „quantity”:1.00
  }
  ],
  „deliverySchemaDetails”:
  [
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”ECONOMY_PACKAGE”,
  „selected”:false
  },
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”PRIORITY_PACKAGE”,
  „selected”:false
  },
  {
  „price”:10.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:1,
  „deliverySchemaDetailType”:”ECONOMY_LETTER”,
  „selected”:true
  },
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”PRIORITY_LETTER”,
  „selected”:false
  },
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”ECONOMY_REGISTERED_LETTER”,
  „selected”:false
  },
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”PRIORITY_REGISTERED_LETTER”,
  „selected”:false
  },
  {
  „price”:10.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:2,
  „deliverySchemaDetailType”:”COURIER”,
  „selected”:true
  },
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”PACKAGE_BOX”,
  „selected”:false
  },
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”SHIPMENT_CASH_ON_DELIVERY”,
  „selected”:false
  },
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”SHIPMENT_PRIORITY_CASH_ON_DELIVERY”,
  „selected”:false
  },
  {
  „price”:0.00,
  „nextItemPrice”:0.00,
  „quantity”:0,
  „deliverySchemaDetailType”:”SHIPMENT_COURIER_CASH_ON_DELIVERY”,
  „selected”:false
  }
  ],
  „customDelivery”:true
  },
  „addressForm”:{
  „selectedAddressId”:441
  }
  }

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/getEditAuctionJson/182958?publicKey=12345&hash=3128fbb18056aac4fb4eb201e706f802c85098aa22b649311bc77141218841f9
Request body

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0027] Aukcja o podanym ID nie została znaleziona.
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.