Pobranie aukcji

Moduł pozwala sprzedającemu na pobranie swojej uruchomionej aukcji w postaci JSON`a.

Request Method GET
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/getAuctionJson/{ID_AUKCJI}

Metoda nie wymaga wysyłania parametrów.

Poprawne pobranie aukcji:
Opis zwracanych parametrów (parametry używane przy wywołaniu modułu Wystawienie aukcji).

{
„auctionTiming”:{
„startNow”:true,
„futureDate”:”2014-12-09″,
„futureHour”:0,
„futureMinute”:0,
„duration”:7
},
„supplyAbility”:”DAYS”,
„mergedAuction”:{
„id”:182958,
„permissionType”:”PUBLIC”,
„title”:”tytul testowy”,
„shortDescription”:”skrocony opis testowy”,
„description”:”opis testowy”,
„supplyAbility”:5,
„priceType”:”GROSS”,
„vatRate”:”V23″,
„currency”:”PLN”,
„unitType”:”ITEM”,
„deliveryType”:”BOTH”,
„vatInvoice”:true,
„buyerCompanyRestriction”:false,
„sellerCoupon”:false,
„distinguished”:true,
„highlighted”:true,
„bold”:true,
„paymentMethods”:
[
„PAYMENT_DURING_RECEIVING”
],
„cyclicRepeat”:0,
„cyclicInterval”:0,
„cyclicOnlyRemainingVolume”:false,
„pricingVisibility”:true,
„minLogistic”:9,
„minTotalVolume”:1,
„minTransactionVolume”:1,
„specificParameters”:”parametry”,
„specificParametersRequired”:true,
„electronicDelivery”:false,
„buyNow”:false,
„buyWithoutRegistration”:false
},
„pricingSteps”:[
{
„volume”:5,
„price”:150.00
},{
„volume”:15,
„price”:110.00
}
],
„deliverySchemaFormObject”:{
„deliverySchema”:
{
„priceType”:”GROSS”,
„vatRate”:”V23″,
„currency”:”PLN”
},
„customDeliverySchemaDetails”:[
{
„distance”:55,
„price”:144.00,
„quantity”:2.00
},{
„distance”:225,
„price”:244.00,
„quantity”:2.00
}
],
„deliverySchemaDetails”:
[
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”ECONOMY_PACKAGE”,
„selected”:false
},
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”PRIORITY_PACKAGE”,
„selected”:false
},
{
„price”:10.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:1,
„deliverySchemaDetailType”:”ECONOMY_LETTER”,
„selected”:true
},
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”PRIORITY_LETTER”,
„selected”:false
},
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”ECONOMY_REGISTERED_LETTER”,
„selected”:false
},
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”PRIORITY_REGISTERED_LETTER”,
„selected”:false
},
{
„price”:10.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:2,
„deliverySchemaDetailType”:”COURIER”,
„selected”:true
},
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”PACKAGE_BOX”,
„selected”:false
},
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”SHIPMENT_CASH_ON_DELIVERY”,
„selected”:false
},
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”SHIPMENT_PRIORITY_CASH_ON_DELIVERY”,
„selected”:false
},
{
„price”:0.00,
„nextItemPrice”:0.00,
„quantity”:0,
„deliverySchemaDetailType”:”SHIPMENT_COURIER_CASH_ON_DELIVERY”,
„selected”:false
}
],
„customDelivery”:true
},
„addressForm”:{
„selectedAddressId”:441
},
„photosUrls”:[
„http://static-dev.mergeto.pl/multimedia/photos/153828-c95675403403971b6bbd42faf0417773″,
„http://static-dev.mergeto.pl/multimedia/photos/153829-10aba0f0e0697a8ddee4c182a8bbf1ac”,
„http://static-dev.mergeto.pl/multimedia/photos/153830-586cb12782607ea855d27d79fecde46c”
]
}

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/getAuctionJson/182958?publicKey=12345&hash=3128fbb18056aac4fb4eb201e706f802c85098aa22b649311bc77141218841f9
Request body

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0027] Aukcja o podanym ID nie została znaleziona.
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.