Pobranie listy aukcji

Moduł pozwala sprzedającemu na pobranie listy swoich aukcji wystawionych na platformie Mergeto.

Request Method POST
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/getMyAuctionList

 1. auctionStatusesFilter | string[] | opcjonalny | akceptowane wartości
  Pozwala ustawić filtr na status aukcji. Zwrócone zostaną tylko aukcje mające status znajdujący się na przesłanej liście.
 2. onlyWithOffers | boolean | opcjonalne
  Pobierze aukcje, które posiadają złożone oferty.
 3. startFrom | date | opcjonalny
  Filtr na datę rozpoczęcia aukcji. Pobierze aukcje, które rozpoczynają się od przesłanej daty. Format danych: YYYY-MM-DD.
 4. startTo | date | opcjonalny
  Filtr na datę rozpoczęcia aukcji. Pobierze aukcje, które rozpoczynają się do przesłanej daty. Format danych: YYYY-MM-DD.
 5. endFrom | date | opcjonalny
  Filtr na datę zakończenia aukcji. Pobierze aukcje, które kończą się od przesłanej daty. Format danych: YYYY-MM-DD.
 6. endTo | date | opcjonalny
  Filtr na datę zakończenia aukcji. Pobierze aukcje, które kończą się do przesłanej daty. Format danych: YYYY-MM-DD.

Uwagi:

 • Nie można używać filtrów ‚data rozpoczęcia aukcji’, ‚data zakończenia aukcji’ jednocześnie.
 • Poprawne pobranie listy aukcji:

  [
  {
  „auctionId”:182958,
  „auctionTitle”:”tytuł testowy”,
  „auctionStatus”:”ACTIVE”,
  „numberOfBuyers”:2,
  „auctionStartDate”:”2014-12-05″,
  „auctionEndDate”:”2014-12-12″
  },
  {
  „auctionId”:182960,
  „auctionTitle”:”tytuł testowy”,
  „auctionStatus”:”ACTIVE”,
  „numberOfBuyers”:2,
  „auctionStartDate”:”2014-12-08″,
  „auctionEndDate”:”2014-12-15″
  }
  ]

  • auctionId – unikatowy identyfikator aukcji.
  • auctionTitle – tytuł aukcji.
  • auctionStatus – status aukcji.
  • numberOfBuyers – liczba złożonych i zaakceptowanych ofert do aukcji.
  • auctionStartDate – data rozpoczęcia aukcji.
  • auctionEndDate – data zakończenia aukcji.
  • sellerClaimedMarketPriceAccepted – określa czy aukcja została zaakceptowana jak super okazja.

  Public key 12345
  Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
  Request URL http://mergeto.pl/webapi/getMyAuctionList?publicKey=12345&hash=1aba0e17aa45f2ba33b6e82b5404316bd07c167b6293e416338e430e9e2df71c
  Request body { "auctionStatusesFilter":["ACTIVE"], "onlyWithOffers":"true", "startFrom":"2014-12-01", "startTo":"2014-12-15" }

  • [0001] Brak parametru publicKey.
   Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
   Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
  • [0002] Brak parametru hash.
   Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
   Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
  • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
   Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
  • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
   Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
  • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
  • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
  • [0027] Aukcja o podanym ID nie została znaleziona.
  • [0045] Nie można filtrować po dacie rozpoczęcia aukcji i zakończenia aukcji jednocześnie.
  • [0100] Błąd autentykacji.
   Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
  • [0101] Brak autoryzacji.
   Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

  Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.