Wznowienie aukcji

Moduł daje możliwość wystawienia nowej aukcji na podstawie aukcji, która jest już wystawiona.

Request Method POST
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/renewAuction

 1. id | int | wymagane
  Id aukcji na podstawie której ma być wystawiona nowa aukcja.
 2. auctionTiming | struktura | opcjonalne
  Struktura zawierająca dane służące do ustawiania daty rozpoczęcia aukcji i czasu jej trwania.
  • startNow | boolean | opcjonalne | domyślna wartość
   Jeśli jest ustawiony na true to aukcja zostanie wystawiona teraz.
  • futureDate | date | opcjonalne | domyślna wartość
   Data wystawienia aukcji w innym terminie. Maksymalnie 14 dni do przodu. Format danych: YYYY-MM-DD.
  • futureHour | int | opcjonalne | domyślna wartość
   Godzina wystawienia aukcji w innym terminie.  Może przyjąć wartości: 0 – 23.
  • futureMinute | int | opcjonalne | domyślna wartość
   Minuta wystawienia aukcji w innym terminie. Może przyjąć wartości: 0,15,30,45.
  • duration | int | opcjonalne | domyślna wartość
   Czas trwania aukcji wyrażony w dniach. Zakres 1 – 30.
 3. cyclicRepeat | int | opcjonalny | domyślna wartość
  Liczba dodatkowych wystawień aukcji. Zakres 0 – 30.
 4. cyclicInterval | int | opcjonalny | domyślna wartość
  Przerwa pomiędzy kolejnymi wystawieniami aukcji. Zakres 0 – 30.
 5. cyclicOnlyRemainingVolume | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
  Wystawianie tylko pozostałego (niesprzedanego) towaru przy wystawianiu cyklicznym.
 6. distinguished | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
  Promowanie aukcji: wyróżnienie.
 7. highlighted | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
  Promowanie aukcji: podświetlenie.
 8. bold | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
  Promowanie aukcji: pogrubienie.
 9. addressForm | struktura | opcjonalne
  Struktura pozwala na przesłanie adresu dostawy / sprzedaży przypisanego do konta sprzedawcy
  • selectedAddressId | int | opcjonalny
   Id adresu dostawy sprzedawcy. Sprzedawca może mieć kilka adresów przypisanych do swojego konta. Na chwilę obecną id adresu można odczytać przez stronę www.

Poprawne wystawienie aukcji:

{
„responseCode”:1,
„message”:”Aukcja została wystawiona pomyślnie (na podstawie aukcji o id = xxx xxx).”
}

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/renewAuction?publicKey=12345&hash=aa5ab8448a8c8252662d5cb8270d183dcd399b1fba76d8f433a4e8a000f55bb7
Request body { "id":187968, "auctionTiming":{ "startNow":true }, "cyclicRepeat":4, "cyclicInterval":4, "cyclicOnlyRemainingVolume":true, "distinguished":true, "highlighted":true, "bold":true, "addressForm":{ "selectedAddressId":169 } }

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0009] Czas trwania aukcji (duration) moze być od 1 do 30.
 • [0010] Aukcja może być wystawiona za max 14 dni.
 • [0011] Błąd przy tworzeniu futureDate. Sprawdź pole futureDate[YYYY-MM-DD], futureHour(0-23), futureMinute(0,15,30,45).
 • [0012] Pole futureMinute moze przyjac wartości: 0,15,30 lub 45.
 • [0013] Błąd danych – futureDate jest null.
 • [0014] Błąd danych – auctionTiming jest null.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0027] Aukcja o podanym ID nie została znaleziona.
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Komunikaty standardowej walidacji:

 • Pole nie może być puste.
 • Pole musi zawierać od x do y znaków.
  Komunikat dotyczy pól tekstowych np. tytułu aukcji czy opisu. Określa wymaganą ilość znaków.
 • Wartość musi być większa równa x.
  Określa minimalną wartość pola.
 • Wartość musi być mniejsza równa x.
  Określa maksymalną wartość pola.
 • Data rozpoczęcia musi być w przyszłości
 • Nie posiadasz adresu o podanym ID.
 • Parametr nie może byc pusty dla aukcji wzorcowej z zaznaczoną opcją transportu własnego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.