Ogłoszenie o przetargu

JDF Cafe Sp. z o. o. operator Platformy Mergeto.pl realizuje projekt w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W związku z tym informujemy o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na „Wykonanie internetowej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami, obejmującej systemy MERGE_2B, API2B_M oraz LIBRARY2API_PHP oraz dostarczenie infrastruktury technicznej”.

  • Oferty należy składać do dnia 18. 01. 2013 r. w biurze realizacji projektu Spółki JDF CAFE w Łodzi, przy ul. Dowborczyków 25, listownie (liczy się data doręczenia) lub drogą elektroniczną na email: info@jdfcafe.pl z dopiskiem „Platforma B2B integrująca zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami”.
  • Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Dowborczyków 25 do dnia 23.01.2013.
Dokumenty do pobrania dostępne są od dnia 10. 01. 2013 tutaj.

Zarząd JDF Cafe Sp. z o. o.
Łódź, 10 stycznia 2013 r.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.