Archiwum tagu: Blog

Kodeks etyczny w firmie. Dlaczego jest tak ważny?

kodeks_etyczny-w-firmie

Tworzenie wewnętrznych kodeksów etycznych jest trendem powoli wkraczającym także na polski grunt biznesowy. Wzorem zachodnich przedsiębiorstw i na skutek zobowiązań korporacyjnych, w firmowych dokumentach, a czasem także na stronie internetowej, można zapoznać się z wartościami promowanymi i wymaganymi w danej firmie, czyli z tzw. kodeksem etycznym.

Promowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy.

Business woman hold blank card.

Wiele czynników takich jak zmiany demograficzne, globalizacja rynków czy funkcjonowanie firm w różnych krajach, a także prawne kwestie związane z dyskryminacją powodują, że coraz więcej firm traktuje zarządzanie różnorodnością, jako jeden z niezbędnych elementów swojej polityki personalnej i strategii. Czym jest wspomniana różnorodność i dlaczego wiedza na jej temat potrzebna jest firmom? Zarządzanie różnorodnością odnosi […]

Etyka w reklamie

reklama

W dyskusjach z zakresu CSR dużo mówi się o wpływie działalności przedsiębiorstw na szeroko rozumiane społeczeństwo. Ten wpływ wyrażać się może bezpośrednio w dostarczanych klientom produktach i usługach, ale także w tym jak te produkty i usługi są reklamowane czy przedstawiane. Przedsiębiorstwa sprawnie zarządzające ryzykiem, w szczególności ryzykiem reputacyjnym i prawnym, nie pozostawiają tego obszaru […]

Czas na interesariuszy – poznaj ich, komunikuj się z nimi.

csr

Nie ma biznesu bez interesariuszy, tak jak nie ma dobrej strategii CSR bez uwzględnienia ich w procesie planowania. Zacznijmy od tego, co kryje się pod terminem interesariusz. W poprzednim artykule (CSR to skrót coraz częściej spotykany w świecie biznesu. Co oznacza i dlaczego często bywa źle rozumiany?) wskazuję, że „CSR jest ściśle związany z etycznym […]

CSR to skrót coraz częściej spotykany w świecie biznesu. Co oznacza i dlaczego często bywa źle rozumiany?

odpowiedzialnosc

CSR to angielski skrót pochodzący od określenia corporate social responsibility. Na wstępie należy zaznaczyć, że nie istnieje jedna definicja CSR-u, ponieważ już sama kwestia ustalenia właściwego znaczenia jest szeroko dyskutowana. Nie pomaga w tym polskie tłumaczenie skrótu: społeczna odpowiedzialność biznesu, które, pomimo swych ograniczeń, jest najczęściej używanym polskim odpowiednikiem. Większość definicji CSR odnosi się do kwestii społecznych i środowiskowych, co ma szczególny związek z koncepcją potrójnej linii przewodniej, czyli Triple Bottom Line (lub Triple P: People, Planet, Profit).

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.