Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Trudno nam sobie wyobrazić współczesny świat bez internetu. Dlatego na rozwój kompetencji cyfrowych w kolejnych 7 latach zostanie przeznaczona duża część unijnych środków.

Szybki internet, rozwój publicznych e-usług, digitalizacja zasobów urzędów oraz rozwój kompetencji cyfrowych Polaków to główne założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na ten cel zostało przeznaczonych w sumie ponad 10 mld zł.

Takiego programu dotychczas nie było nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Koncentracja tych środków w ramach jednego programu pozwoli na ich znacznie efektywniejsze inwestowanie. To ogromne wyzwanie nie tylko w aspekcie technologicznym, ale również zmian mentalności wielu aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

Na poprawę umiejętności wykorzystania mediów elektronicznych przez społeczeństwo zostało przeznaczonych 145 mln euro. Najważniejsze obszary edukacji w tym zakresie będą oscylowały wokół usług elektronicznych m.in. w dziedzinie spraw obywatelskich, ochrony zdrowia, świadczeń społecznych, podatków i ceł, prowadzenia działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, informacji dotyczących kultury i nauki.

odbierz-premie-na-promowanie

Wykluczenie cyfrowe

  • Dostęp do internetu posiada obecnie 70 proc. polskich domów.
  • 59 proc. Polaków regularnie korzysta z internetu co najmniej kilka razy w tygodniu.
  • 32 proc. dorosłych Polaków nigdy nie korzystało z internetu.

Cyfrowa aktywność Polaków w zakresie wykorzystania nowych e-technologii jest znacząco niższa w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi. Dużym problemem jest także wykluczenie cyfrowe, które dotyka znaczącej części społeczeństwa. Twarde bariery dostępu do internetu (infrastrukturalne lub finansowe) mają coraz mniejsze znaczenie. Największymi przeszkodami jest obecnie brak wiedzy i uświadamianych potrzeb oraz brak umiejętności korzystania z nowych technologii.

Wbrew powszechnej opinii nawet osoby na co dzień w pracy wykorzystujące komputer często wymagają znaczącego podniesienia kompetencji z zakresu nowych technologii w szczególności e-usług czy technologii B2B i B2C. Dlatego trzeba zapewnić jak największej grupie osób odpowiednio dostosowane do ich potrzeb możliwości uczenia się obsługi komputera i internetu. Dzięki temu każdy Polak zyskuje dostęp do wiedzy, informacji, usług i towarów na całym świecie. W tym obszarze polska odnosi już teraz znaczące sukcesy m.in. projekt E-biblioteki czy latarnicy.pl.

e-Nauka

W ramach nowego unijnego budżetu na wsparcie mogą liczyć m.in. projekty obejmujące pomoc osobom wykluczonym cyfrowo jak i tym którzy będą chcieli podnosić swoje kompetencje przez samokształcenie i e-kursy. Rozwijane będą punkty publicznego dostępu do internetu z możliwością działań edukacyjnych. Wspierane będę również innowacyjne rozwiązania dotyczące aktywizacji cyfrowej osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych i nauka programowania lub obsługi oprogramowania do tworzenia multimediów.

Na szczególne wsparcie będą zasługiwałyróżne metody samokształcenia na odległość (np. e-learning i masowe kursy on-line) lub formy mieszane. Nie zabraknie także kursów stacjonarnych, szkoleń, warsztatów. Dotacje unijne będą także przeznaczone na wsparcie tworzenia oprogramowania, w tym aplikacji do rozwijania kompetencji cyfrowych.

Niezwykle ważny będzie także monitorowanie efektów tych działań u każdej osoby przeszkolonej. Beneficjentami tych działań mają być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, instytucje prowadzące Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Kolejnym źródłem wsparcia będzie e-Pionier. Program ten jest nowym instrumentem unijnego wsparcia. Jest on skierowany do uzdolnionych programistów w ramach projektów obejmujących rozwój innowacyjnej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Niezwykle istotna będzie także promocja w postaci kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz uświadamiania korzyści, jakie płyną z wykorzystywania technologii cyfrowych, w tym e-usług publicznych. Wbrew pozorom duże braki wiedzy w tym zakresie dotyczą także młodych ludzi. Mimo że codziennie korzystają z internetu zarówno na komputerze jak i urządzeniach mobilnych to w praktyce aktywność ta ogranicza się do funkcji komunikacyjnej i interaktywnych multimediów (w szczególności gry komputerowe).

MOOC

Masowe kursy otwarte online (MOOC – ang. massive open online courses). MOOC to idea kształcenia całkowicie przeniesionego do internetu. Jego prekursorem był Sebastian Thrun, profesor z Uniwersytetu Stanforda. Popularność tego rozwiązania zaczyna zyskiwać na znaczeniu dzięki zaangażowaniu wielu renomowanych uczelni na świecie. Dzięki tej technologii zostają rozwiązane dwa podstawowe problemy tradycyjnego szkolnictwa tj. brak ograniczenia liczby osób kształcących się w ramach danej szkoły/uczelni a także koszty które są minimalne w stosunku do metody tradycyjnej. Jednak należy zdać sobie sprawę, że uruchomienie profesjonalnych działań w tym zakresie wymusza zastosowanie najnowocześniejszych technologii związanych z oprogramowaniem aplikacji, strumieniowego przekazywania wizji i fonii wraz z interakcją, cloudcomputingu, pracy grupowej i innych. Aby MOOC mogło odnieść pełen sukces wymagane jest użycie i zintegrowanie wielu narzędzi takich jak m.in. blogów, forów dyskusyjnych, mediów społecznościowych, wymiany dokumentów i innych treści multimedialnych. To ogromna szansa dla instytucji nauki aby odpowiedzieć na wyzwania cyfrowego świata. Głęboko wierzę że jesteśmy gotowi na ten krok i że już za chwilę będziemy mogli mówić o prawdziwiej edukacyjnej rewolucji w Polsce.

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.