Dotacje zwrotne 2014-2020.

Według najnowszych informacji na pierwsze konkursy z dotacji unijnych na lata 2014-2020 trzeba będzie poczekać, co najmniej do pierwszego kwartału 2015 roku. Jednak wielu przedsiębiorców nie może czekać ze swoimi inwestycjami. Dla innowacyjnych pomysłów półroczne oczekiwanie na ogłoszenie konkursów może okazać się zabójcze. A wiele nowatorskich pomysłów za pół roku może okazać się przestarzałych lub też mogą zostać wdrożone przez konkurencję. Jednak przedsiębiorcy, którzy potrzebują unijnego wsparcia, nie muszą czekać aż tak długo. Już teraz dostępne są dotacje z tzw. programów ramowych. O pieniądze te mogą ubiegać się przedsiębiorcy ze wszystkich krajów Unii europejskiej, a w tym oczywiście z Polski.

Instrumenty zwrotne

Unijni urzędnicy prowadząc prace nad programami na lata 2014-2020 duży nacisk przyłożyli na tzw. instrumenty zwrotne tj. pożyczki i kredyty na wyjątkowo preferencyjnych warunkach. Powodem tego działania jest chęć wsparcia jak największej liczby przedsiębiorstw. W tym systemie pieniądze będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie przez przedsiębiorców, a nie jak w przypadku dotacji – tylko raz. Dodatkowo pomoc zwrotna ma być udzielana zdecydowanie szybciej, kryteria dostępu mają być zdecydowanie prostsze, a pomoc ma być udzielana także po roku 2020. W ramach programów ramowych Komisja Europejska przeznaczy blisko 4,5 mld EUR dla instytucji oferujących firmom pożyczki, kredyty i gwarancje. Z pieniędzy tych będą mogli skorzystać także mikro przedsiębiorcy oraz firmy dopiero zaczynające działalność. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ właśnie ta grupa firm ma największe problemy z dostępem do komercyjnych źródeł finansowania swoich planów inwestycyjnych.

Bezpłatne konsultacje w sprawie pozyskiwania środków dotacyjnych.

Dźwignia finansowa

Możliwość ponownego wykorzystania finansowania zwrotnego przez innych przedsiębiorców jest określana mianem dźwigni finansowej. Dzięki temu zainwestowanie 4,5 mld EUR z budżetu unijnego spowoduje, że sumarycznie do przedsiębiorców trafi blisko 50 mld EUR. I są to szacunki bardzo ostrożne. Urzędnicy z Brukseli są w tym względzie większymi optymistami i wyliczają, że może być to nawet 70 mld EUR. Pomoc zwrotna będzie udzielana m.in. w formie kredytu, pożyczki, leasingu, gwarancji oraz finansowanie typu mezzanine (spłacany w zależności od zyskowności inwestycji). Czym zatem będzie różniło się finansowanie zwrotne od typowego kredytu bankowego? W większości przypadków finansowanie zwrotne będzie bezpłatne tj. pozbawione jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Cosme

Program Cosme, to program unijny wspierający konkurencyjność przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektora MSP. Wystartował w grudniu ubiegłego roku. Głównym jego celem jest ułatwianie startu nowych firm oraz wspieranie jego rozwoju na początkowym etapie. Na ten program będzie w sumie przeznaczonych blisko 1,4 mld EUR. Program Cosme działa na zasadzie gwarancji finansowania dla banków. Według wstępnych wyliczeń wynika, że każde euro zainwestowane w tą formę wsparcia przedsiębiorców pozwoli na finansowanie inwestycji do 30 EUR. Cosme działa w ramach dwóch filarów. Pierwszy z nich to Loan Guarantee Facility (LGF) — gwarancje i regwarancje dla pośredników oferujących pomoc finansową dla małych i średnich firm. Natomiast drugim jest Equity Facility for Growth (EFG), czyli finansowanie dla funduszy venture capital lub oferujących finansowanie mezzanine dla MSP. Cosme ma ułatwić dostęp do pieniędzy dla firm dopiero startujących w biznesie. Firmy, które chcą skorzystać z pomocy programu Cosme powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do ośrodków sieci Enterprise Europe Network (EEN) działających przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Horyzont 2020

Największą popularnością będzie cieszył się program Horyzont 2020. To właśnie tam będą czekały największe środki pomocowe przeznaczone na wsparcie projektów badawczych i proinnowacyjnych. Poprzednikiem programu Horyzont 2020 był tzw. Siódmy Program Ramowy, który dotychczas nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem z powodu restrykcyjnych warunków dostępu. Hasłem przewodnim nowego programu Horyzont 2020 będzie „od pomysłu do przemysłu. Największy nacisk będzie przykładany właśnie na przemysł i wsparcie małych i średnich firm. Budżet tego programu to ponad 2,8 mld EUR (w ramach finansowania zwrotnego). Wsparcie może być udzielone na projekty obejmujące m.in. transfer technologii, B+R i innowacje. Warto także zaznaczyć, że cały budżet programu Horyzont 2020 to aż 80 mld EUR.

InnovFin

Działanie wyodrębnione w ramach Horyzontu 2020 zostało podzielone na 3 priorytety.

1. InnovFin SME Guarantee – Skierowany dla firmy zatrudniający od 1 do 500 pracowników. Umożliwia otrzymanie pomocy w wysokości od 25 tys. EUR do 7,5 mln EUR.

Większe pieniądze czekają w

2. InnovFin MidCap Growth Finance – program stworzony dla firm zatrudniających do 3 tysięcy osób. Pożyczki i instrumenty pośrednie, w tym mezzanine, mogą wynieść od 7,5 mln EUR do 25 mln EUR.

3. InnovFin Large Projects – program dla duży projektów powyżej 25 mln EUR. Mogą brać w nim udział duże firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz konsorcja publiczno-prywatne

Niebawem, tj. w grudniu 2014 roku zostaną uruchomione kolejne trzy instrumenty wspierające m.in. ekoinnowacje, działalność badawczą oraz co najważniejsze wysoko innowacyjne projekty inwestycje.

Kreatywna Europa

Jednym z najbardziej niestandardowych programów jest właśnie Kreatywna Europa. Dostępne tam pieniądze będą wspierały sektor kreatywny i kulturę. Pomoc będzie udzielana m.in. na projekty z zakresu multimediów, informatyki, muzyki i architektury. Budżet tego mechanizmu zwrotnego wyniesie 120 mln EUR. O pomoc będą mogli ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy, ale również stowarzyszenia, fundacje i konsorcja publiczno-prywatne. Jest bardzo dobra informacja m.in. dla polskiego sektora informatycznego w szczególności w obszarze produkcji gier komputerowych oraz branży multimedialnej.

EaSI – mikrofinanse

W roku 2015 zostanie także uruchomione finansowanie projektów z zakresu zatrudnienia i innowacji społecznych. Celem tego programu będzie pomoc osobom w trudnej sytuacji, które chciałyby założyć własną firmę, ale nie mają zdolności kredytowej, są bezrobotni lub wykluczeni społecznie. Całkowity budżet tego programu to 919,5 mln EUR.

7 Program Ramowy

Warto także dodać, że w dalszym ciągu można korzystać z 7 Programu Ramowego finansowanego jeszcze z starego unijnego budżetu. Program ten będzie funkcjonował do 2016 roku.

Progress

Kolejnym „starym” programem, który jest finansowany z budżetu na lata 2007-2013 jest właśnie program Progress. Umożliwia on pomoc na warunkach zbliżonych do programu EaSI a pieniądze będą rozdzielane do 2020 roku.

CIP

Ramowy programy na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP mimo, że jest finansowany z kończącego się budżetu Unii Europejskiej, to będzie dostępny do 2017 roku.

Przedstawione instrumenty finansowe funkcjonują na poziome ogólnoeuropejskim. Każda firma, instytucja czy konsorcjum z dowolnego kraju, jeżeli spełni założenia konkretnego z programów może zwrócić się bezpośrednio do Brukseli o pomoc. W drodze o unijne pieniądze będziemy konkurować z firmami z wielu krajów. Dlatego warto solidnie przeanalizować wszystkie kryteria decydujące o sukcesie projektu oraz gruntownie przeanalizować sytuację w naszej firmy nie tylko w lokalnym otoczeniu biznesowym, ale przede wszystkim pod względem konkurencyjności na rynku europejskim.

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.