10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy

Rok 2014 jest rokiem wyjątkowym pod względem pozyskiwania środków dotacyjnych na projekty inwestycyjne, informatyczne i szkoleniowe. Budżet unijny na lata 2007-2013 już się zakończył, a nowy budżet na lata 2014-2020 jeszcze nie wystartował. Jednak firmy w 2014 mogą korzystać z szerokiego wachlarza dotacji na projekty badawczo-rozwojowe (B+R). Badania i rozwój to szczególny obszar unijnego wsparcia koncentrujący się przede wszystkim na opracowywaniu i przygotowywaniu do wdrożenia udoskonalonych produktów i technologii.

Dotacje unijne 2014 – bardzo duża pula pieniędzy na badania i rozwój (B+R). 

W 2014r. do rozdysponowania na projekty badawczo-rozwojowe jest ponad 5,3 mld zł. Warunkiem, który należy spełnić, jest nie tylko innowacyjność, ale również działania wzmacniające współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu. Tylko jedna z instytucji wspierająca tego typu projekty, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), zorganizuje kilkanaście naborów w roku 2014.

odbierz-premie-na-promowanie

Jakie są najatrakcyjniejsze programy dotacyjne z funduszy UE w 2014?

Programem, w którym będą największe środki dotacyjne do pozyskania jest program Demonstrator+. Można nim dofinansować projekty demonstracyjne (np. prototypy linii technologicznych) oraz instalacje prezentujące efekty badań. Przeznaczony budżet to 830 mln zł. Nabór do programu będzie prowadzony przez NCBR od 19 marca 2013 r. do 2 maja 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem: https://sop.ncbr.gov.pl. Celem głównym Demonstratora+ jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

euroNie wszyscy wiedzą że jedną z kategorii kosztów kwalifikowanych w ramach projektu Demonstrator+ są tzw. „Dodatkowe koszty ogólne”. W przypadku przedsiębiorców mogą one stanowić aż 8% całego projektu i są rozliczane ryczałtowo. Oznacza to że nie potrzebujemy żadnego dowodu poniesienia tych kosztów, a rozliczenie odbywa się jedynie na podstawie oświadczenia Beneficjenta.

Należy również zwrócić uwagę na program dotacyjny Gekon (Generator Koncepcji Ekologicznych). Wspiera on projekty proekologiczne. W ramach tego programu do rozdysponowania jest 420 mln zł. Gekon jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Program ma na celu wsparcie rozwoju i wdrażania technologii w obszarze ekoinnowacji.

InnoTech, cieszący się dużą popularnością w poprzednich latach, w tym roku z pewnością też znajdzie się w głównym kręgu zainteresowań, jednak wystąpi pod inną, niż do tej pory, nazwą. Program charakteryzował się podziałem na dwie ścieżki. Pierwsza: In-Tech – skierowana do wszystkich firm. Dotacje można otrzymać na badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług. Ścieżka druga: Hi-Tech – tylko dla firm działających w obszarze zaawansowanych technologii. Niestety budżet oraz termin naboru w ramach InnoTechu nie są jeszcze określone.

Patent Plus, to dotacja, która daje możliwość sfinansowania przedsiębiorcom kosztów związanych z ubieganiem się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Należy zwrócić uwagę, że kwalifikowane są koszty zgłoszenia wyłącznie europejskiego i międzynarodowego patentu, nie dotyczy to kosztów zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym. Eksperci oceniać będą głównie możliwość praktycznego zastosowania wynalazku, który będzie obejmowany ochroną patentową oraz potencjał wnioskodawcy. Nabór planowany jest w 3 kwartale 2014 roku.

Polspeed papier dla biura z dostawą gratis!

W przypadku Polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa mogą starać się o bezzwrotną dotację na realizację dwustronnych projektów badawczych (polsko-niemieckich) dotyczących jednego z trzech filarów zrównoważonego rozwoju — ekologicznego, gospodarczego lub społecznego.

Ulga technologiczna, ze względu na niski poziom dofinansowania, jest mało popularną formą wsparcia. Dzięki niej można odliczyć od podstawy opodatkowania CIT do 50 proc. wydatków na zakup nowych rozwiązań.

projekty dotacyjneDuże projekty inwestycyjne, które polegają na utworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych mogą starać się o wsparcie z programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011—2020. Warunkiem koniecznym, jest utworzenie 35 nowych miejsc pracy w regionach o wysokim bezrobociu wśród osób z wyższym wykształceniem. W ramach tej dotacji do rozdysponowania jest ok. 670 mln zł (umowy o dofinansowanie mogą być zawierane do 31.12.2015).

Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) to kolejna instytucja wspierająca projekty badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie otrzymają te projekty, które opracują nowatorski produkt lub technologię. Należy jednak pamiętać, że dotacja dotyczy wyłącznie fazy badawczej. Fazę wdrożeniową należy sfinansować z środków własnych. Poziom dofinansowania może wynieść nawet 70%.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to miejsce promocji projektów badawczo-rozwojowych. W tym przypadku pomoc dla przedsiębiorcy to zwolnienie z podatku dochodowego (CIT). Z takich warunków mogą korzystać nie tylko firmy z sektora MSP, ale również duże przedsiębiorstwa. SSE będą działać w Polsce do 2026 r.

Pozostałe środki są dostępne w ramach dotacji branżowych skierowanych do określonych sektorów i obszarów działania takich jak: branża medyczna (programy: InnoMed oraz StrategMed), gaz łupkowy (program: Blue Gas) oraz branża lotnicza (program: InnoLot).

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Zdjęcia: www.sxc.hu

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.