Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

To największy konkurs o unijne fundusze w historii.
Na przedsiębiorców czeka 1,6 mld zł.

Nowy budżet unijny ruszył i to wielkimi krokami. Zmienia się znacząco podejście do innowacji, a zwłaszcza do procesu ich tworzenia. Projekty badawczo-rozwojowe mogą teraz liczyć znacznie więcej pieniędzy niż w latach 2007- -2013. Głównym ich źródłem jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Wśród wielu dostępnych w ramach programu POIR działań największym jest tzw. „szybka ścieżka”. Zarządcą tych pieniędzy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które jako pierwsze wystartowało z unijną pomocą dla przedsiębiorców. Do rozdysponowania jest 1,6 mld zł w tym roku. Ale na tym nie koniec.

Łącznie w ramach pierwszej osi programu Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy mogą liczyć na 3,8 mld EUR do roku 2022. A w samej „szybkiej ścieżce” będzie do wzięcia 1,9 mld EUR. Jest to największy w historii program wspierający innowacyjność polskich firm.

Decyzja w 60 dni

Wsparcie w ramach „szybkiej ścieżki” trafi do firm, które chcą zrealizować badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe nad nowymi i udoskonalonymi produktami i technologiami, które służą wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej. Najważniejsze jest jednak aby przedmiotem projektu było rozwiązanie wpisujące się w jedną z dziewiętnastu inteligentnych specjalizacji. Istotne jest także aby rezultaty projektu były innowacyjne co najmniej w skali kraju. O sukcesie projektów zadecyduje m.in. realność szans sprzedaży lub wdrożenia wyników przeprowadzonych badań. Długo oczekiwaną zmianą jest diametralne skrócenie czasu oceny wniosków o dofinansowanie. Na wyniki trzeba będzie poczekać zaledwie 60 dni od zakończenia naboru na danym etapie. Jest to spełnienie postulatów przedsiębiorców, którzy dotychczas musieli czekać wiele miesięcy na ostateczną decyzję. Taki długi okres oczekiwania w przypadku przełomowych innowacji skazywał wiele z nich na rynkową porażkę.

odbierz-premie-na-promowanie

To że jest możliwe przeprowadzenie tak szybkiej oceny projektów przekonaliśmy się rok temu kiedy to wystartował konkurs pilotażowy „szybkiej ścieżki”. Po 60 dniach wyłoniono wtedy 115 najbardziej innowacyjnych projektów z obszaru średnich i wysokich technologii. Otrzymały one w sumie 254 mln zł. O sukcesie decydowała wtedy innowacyjność na skalę globalną, zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe i przemysłowe oraz wysoki poziom gotowości technologicznej (TRL).

Konkurs potrwa do końca roku

Kolejnym udogodnieniem dla firm jest otwarty model uruchomionego konkursu. Oznacza to że na przygotowanie i złożenie dobrego projektu mamy maksymalnie 8 miesięcy. Firmy samodzielnie mogą zdecydować w którym momencie chcą złożyć wniosek. Nabór wniosków rozpoczął się 4 maja i potrwa do 31 grudnia (o ile wcześniej nie zostanie wyczerpana alokacja). Konkurs jest podzielony na miesięczne etapy i po każdym z nich złożone wnioski będą oceniane. Komisja konkursowa będzie w szczególności sprawdzała m.in. nowość rezultatów projektu, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wprowadzenia rozwiązania w życie. Ponad to punkty będzie można otrzymać jeżeli rezultaty projektu zostaną wdrożone na terenie Polski.

Na co można dostać dotację?

Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu jest dosyć obszerny. Znajdziemy wśród nich m.in. koszty zatrudnienia personelu, użytkowanie aparatury badawczej, korzystanie z patentów oraz zlecenie części badań w formie podwykonawstwa jednostkom naukowym. Zwracane będą również wydatki ponoszone na zakup materiałów do badań, sprzętu laboratoryjnego oraz elementów służących do budowy prototypów i instalacji pilotażowych.

Ile procent dofinansowania?

Poziom dofinansowania w tym konkursie jest uzależniony w głównej mierze od typu realizowanych działań. Etapy projektu związane z pracami badawczymi mają wyższy poziom dofinansowania niż etapy związane z pracami rozwojowymi. Wielkość wsparcia jest także zależna od wielkości firmy. Można także starać się o zwiększenie tego dofinansowania po warunkiem iż wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione na rynku. Wspomniane rozpowszechnienie wyników badań może nastąpić poprzez udział w konferencjach naukowych i technicznych, publikacje w czasopismach naukowych lub za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania.

Mikro i małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
Badania przemysłowe Prace rozwojowe Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Poziom dofinansowania projektu 70% 45% 60% 35%
Poziom dofinansowania projektu zakładającego szerokie rozpowszechnienie jego wyników 80% 60% 75% 50%

A duże firmy?

Nie zapomniano także o duży firmach. Już w ostatnim kwartale tego roku zostanie specjalnie dla nich uruchomiona odrębna ścieżka dotacyjna w ramach poddziałania 1.1.1. Do rozdysponowania duże firmy otrzymają w sumie 750 mln zł. Projekty będą mogły otrzymać dofinansowanie na część badawczą w wysokości 50 proc.  natomiast na część rozwojową 25 proc.

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.