5 dotacyjnych hitów na rok 2015

W najbliższych tygodniach i miesiącach zostanie uruchomionych kilka konkursów, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Do wzięcia będzie ponad miliard złotych.

Droga do innowacji

Od 31 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2015 będzie trwał konkurs w ramach poddziałania 2.3.3 w którym będzie można otrzymać dofinansowanie zakupu usługi badawczo-rozwojowej. Do wzięcia będzie 46,1 mln zł. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługa B+R którą zakupi przedsiębiorstwo w ramach projektu musi polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Usługę może wykonać jednostka naukowa posiadająca kategorię minimum B. Projekt powinien wpisywać się w założenia jednej z 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przedsięwzięcie otrzyma dodatkowe punkty gdy zakupiona technologia będzie gotowa do wdrożenia. Preferencje przewidziano też dla projektów, w wyniku których powstaną najbardziej innowacyjne i oryginalne wyroby i usługi. Skorzystanie z tej może okazać się bezcenne w kontekście uzyskania wsparcia na projekt inwestycyjny obejmujący wdrożenie opracowanej technologii.

odbierz-premie-na-promowanie

Duże inwestycje

Firmy będą mogły pozyskać aż 20 mln zł na jeden projekt obejmujący wprowadzenie na rynek nowego lup ulepszonego produktu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykorzystanie w projekcie prowadzonych samodzielnie lub zakupionych prac badawczych i rozwojowych. Pddziałanie 3.2.1 ruszy już 31 sierpnia, a zakończy się 30 września 2015. Kolejność składanych wniosków nie będzie miała znaczenia dla ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Alokacja na konkurs wynosi 500 mln zł. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Przedsiębiorczości. Najbardziej premiowane będą projekty o wysokiej innowacyjności i co równie ważne o bardzo dobrej opłacalności. Niezwykle ważne jest także aby projekt wpisywał się w jedną z 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Stwórz sobie centrum B+R

Dzięki unijnemu wsparciu firmy będą mogły stworzyć jednostkę do prac badawczych lub wyposażyć ją w sprzęt i technologie. Do wzięcia jest aż 460 mln zł. Projekty będą mogły obejmować m.in. zakup aparatury, sprzętu, technologii i infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R. Konkurs potrwa od 1 września do 30 października 2015 r. Minimalna wartość projektu w konkursie to 2 mln zł. Projekty tego typu nie są proste. Muszą zawierać m.in. szczegółową agendę badawczą obejmującą dokładny plan działań badawczych, a co najważniejsze muszą opisywać spodziewane rezultaty w postaci innowacyjnych produktów i procesów technologicznych. Wnioski zostaną ocenione przez panel ekspertów. Dodatkowe punkty można zyskać m.in. za współpracę przy projekcie z jednostką naukową.

80 mln zł dla firm ze Wschodu

Firmy z Polski wschodniej będą mogły otrzymać nawet 7 mln zł wsparcia na wdrożenie innowacji. Nabór wniosków w ramach działania 1.3.1 ruszy 30 sierpnia i będzie trwał do 30 października 2015. Program jest przeznaczony dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Aby ubiegać się o dotację trzeba jednak spełnić kilka ważnych kryteriów. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że do konkursu zostały dopuszczone tylko firmy należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, czyli grupy co najmniej pięciu przedsiębiorstw współpracujących w pokrewnych branżach. Powiązanie kooperacyjne musi obejmować zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej. Dzięki dotacji firmy będą mogły zrealizować m.in. opracowanie analizy rynku, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how i licencji. Jednak na tym nie koniec. W ramach ostatniego etapu pieniądze pójdą m.in. na zakup, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych, dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej, a także przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy

Wzór na konkurencję

W październiku 2015 ruszy także kolejny konkurs dla Polski Wschodniej „Wzór na konkurencję”. Jego budżet to 5 mln zł. Niezwykle ciekawy jest model udzielanego dla firm wsparcia. W pierwszym etapie firmy będą mogły otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji do dalszego działania. Audyt obejmować może m.in.: analizę wzorniczą przedsiębiorcy oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych. Maksymalne wsparcie dla przedsiębiorcy wyniesie 100 tys. zł. Natomiast w drugim etapie będzie można uzyskać wsparcie na projekt inwestycyjny obejmujący wdrożenie do praktyki produkcyjnej rekomendacji wynikających z audytu wzorniczego.

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.