Opatentowana droga do Unijnych Dotacji

Ochrona patentowa jest to element, który będzie objęty szczególną uwagą w nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020, a niejednokrotnie będzie on decydował o możliwości pozyskania unijnych środków.

Regulacją stosunków w zakresie m.in. wynalazków, wzorów przemysłowych i projektów racjonalizatorskichzajmuje się ustawa „Prawo własności przemysłowej”.

Aby wynalazek mógł uzyskać patent powinien spełniać łącznie następujące cechy: być nowy, nadawać się do przemysłowego stosowania i posiadać poziom wynalazczy. Wynalazek uważa się za nowy jeśli nie jest on częścią stanu techniki, przy czym przez stan techniki rozumie się wszystko co zostało udostępnione do wiadomości publicznej (także informacje zawarte w innych zgłoszeniach patentowych).

Jednak najtrudniejsze jest kryterium „poziomu wynalazczego”. Ustawa podaje jedynie, że wynalazek posiadający tę cechę nie wynika, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Taka definicja powoduje często sprzeczne interpretacje i niejasności. Typowymi błędami procedury patentowej są także m.in. zbyt szybkie ujawnianie pomysłów. Patent musi być nowością, dlatego do czasu zgłoszenia nie wolno publicznie ujawniać żadnych szczegółów.

W chwili obecnej Polska na tle krajów UE wciąż zajmuje bardzo niską pozycję w rankingu innowacyjności. W rankingu Innovation Union Scoreboard (IUS) Polska zajmuje czwarte miejsce od końca. Tak słaba ocena wynika m.in. z bardzo niskich wartości wskaźników dotyczących poziomu zaangażowania przedsiębiorstw w działalność innowacyjną oraz badawczo-rozwojową. Bardzo dobrą tendencją jest wzrost nie tylko świadomości w tym zakresie, ale przede wszystkim wzrost liczby zgłoszeń patentowych robionych przez Polskich przedsiębiorców.

Mając prawo wyłączne do wynalazku można efektywnie skomercjalizować rozwiązanie, korzystając z dostępnego w Polsce systemu ochrony. Jednak co najważniejsze komercjalizacja wynalazków może liczyć na hojne wsparcie z środków unijnych.

Jednak należy zwrócić uwagę, że świadomość znaczenia patentowania wśród polskich przedsiębiorców jest nadal na bardzo niskim poziomie. Nie jest to podejście właściwe, bo brak odpowiedniego zabezpieczenia praw do wynalazku może prowadzić w dłuższej perspektywie do utraty pozycji względem konkurentów, a na pewno obniża znacząco szanse na uzyskanie unijnego wsparcia.

W 2014 r. tylko ok. 0,3 proc. zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) stanowiły wnioski z Polski. Wciąż dzieli nas ogromny dystans od krajów rozwiniętych technologicznie, takich jak np. USA, Chiny, Korea Południowa czy Niemcy.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko brak świadomości znaczenia ochrony przemysłowej wynalazków, ale także wysokie koszty procesu ubiegania się o zabezpieczenie wypracowanych rozwiązań. Zwłaszcza koszty związane z ochroną patentową poza granicami Polski.

Aby zwiększyć szansę małych i średnich przedsiębiorstw na uzyskanie ochrony patentowej stworzono poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” programu Inteligentny Rozwój. Do rozdysponowania w pierwszym konkursie czeka 50 mln zł. Nabór ruszył 22.10.2015 i będzie trwał ponad 5 miesięcy (do 31.03.2016). Jest to niezwykle dobre rozwiązanie dla wszystkich firm, które planują działalność eksportową lub tych, które po prostu chcą się zabezpieczyć, aby firma z zagranicy nie skopiowała jego rozwiązań.

W konkursie można dostać dofinansowanie na procedury prowadzące do uzyskania patentów na wynalazki oraz prawa ochronne na wzory użytkowe i przemysłowe. Wsparcie zostanie przeznaczone także m.in. na analizy i ekspertyzy związane z wyceną własności intelektualnej oraz rynkowymi perspektywami komercjalizacji rozwiązania. Koszty kwalifikowane obejmą też przeprowadzanie przez rzeczników patentowych badań dotyczących zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. Takie działania są niezwykle pomocne aby realnie ocenić szanse na uzyskanie ochrony danego rozwiązania. Dotacja obejmie także przygotowanie ofert współpracy z partnerami zainteresowanymi wdrożeniem wynalazku. Maksymalne dofinansowanie wynosi 50%, a projekty mogą mieć wartość nie większą niż 1 mln zł.

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.