Wzornictwo przemysłowe kluczem do dotacji

Dzięki ogromnemu wsparciu Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami otwiera się coraz więcej możliwości finansowania planowanych przedsięwzięć. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020 podstawą projektów ubiegających się o dofinansowanie będzie słowo innowacja. Unia Europejska nie chce wpierać projektów standardowych mających na celu jedynie podnoszenie mocy produkcyjnych firm lub odtwórcze wdrażanie starych technologii. Tylko działania znacząco podnoszące konkurencyjność firmy na rynku mogą liczyć na unijne wsparcie. W nowej perspektywie finansowej pojawi się więc wiele nowości, a jedną z nich  jest konkurs „Wzór na konkurencję” w rama Programu wsparcia Polski Wschodniej, którego głównym zadaniem będzie wsparcie wdrażania w przedsiębiorstwach nowych produktów o unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie.

Działanie 1.4 daje możliwość pozyskania nawet 3 mln złotych bezzwrotnej dotacji, złącznej puli ponad 576 mln zł, w tym 155 mln w najbliższych dwóch naborach wniosków. Nadarza się więc niepowtarzalna okazja do zwiększenia potencjału przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego w tworzeniu nowych produktów, a więc w efekcie do zaistnienia i promocji, a przede wszystkim zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Beneficjentami działania mogą być przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwo: Warmińsko-Mazurskie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubelskie). W działaniu rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).odbierz-premie-na-promowanie

Procedura przyznania wsparcia zakłada charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie przedsiębiorca zostaje zobowiązany do przeprowadzenia analizy działalności firmy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, tzw. audytu wzorniczego. Rezultatem dokonanego opracowania ma być strategia wzornicza zawierająca zestaw działań rekomendowanych do wdrożenia, tak aby miały one charakter długofalowy i wpływający na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Drugi etap „Wzoru na konkurencję” będzie polegał na wdrożeniu powstałej strategii, którego rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Tegoroczny konkurs, w którym wnioski będzie można składać od dnia 20 października do 30 grudnia 2015 roku dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł. Środki będzie trzeba przeznaczyć na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej przez firmę zewnętrzną, z którą przedsiębiorca podpisze warunkową umowę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabór w ramach drugiego etapu „Wzoru na konkurencję” odbędzie się w przyszłym roku, a przedsiębiorcy będą mogli otrzymać na wprowadzenie i promocję nowych rozwiązań do 3 mln zł.

Warto także zwrócić uwagę, że wzornictwo przemysłowe bardzo szeroko wchodzi w obszar dotacji unijnych. Na poziomie ogólnopolskim jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji jest właśnie obszar „Inteligentnych Technologii Kreacyjnych” a w śród nich m.in. wzornictwo przemysłowe. Przypomnijmy, że Krajowe Inteligentne Specjalizacje to katalog branż szczególnie preferowanych w dostępie do dotacji na poziomie ogólnopolskim. Powoduje to że w niektórych unijnych konkursach otrzymuje się dodatkowego cenne punkty za realizowanie projektu właśnie w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (np. trwający do 28.10.2015 konkurs 3.2.1 POIR na duże projekty inwestycyjne) a w niektórych konkursach jest to wręcz warunek obligatoryjny aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie (np. konkurs 1.1.1. – szybka ścieżka).

Warto także zwrócić uwagę, że kilka województw wybrało wzornictwo przemysłowe jako swoje Inteligentną Specjalizację Regionalną co powoduje, że tego typu projekty będą szczególnie wspierane także w ramach konkursów regionalnych.

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.