Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

W latach 2007-2013 najważniejszym programem pozwalającym na podnoszenie kwalifikacji pracowników był program Kapitał Ludzki. Teraz jego zadania będą kontynuowane przez Program Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie PO WER) oraz Programy Regionalne (RPO). W RPO będą dostępne pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego i wsparcie dla konkretnych osób i grup. W POWER dotacje otrzymają projekty systemowe rozwiązujące problemy związane z zatrudnieniem, edukacją i przystosowaniem firm i pracowników do zmian w gospodarce. Jednak największą nowością będzie Rejestr Usług Rozwojowych będący całkowicie nowym systemem szkoleń i zdobywania kwalifikacji opartym na modelu popytowym.

W latach 2007-2013 to firmy szkoleniowe przygotowywały program kursów, występowały o dotacje i szukały chętnych do udziału w zajęciach. Natomiast w nowej perspektywie na lata 2014-2020 potrzeby szkoleniowe będą wychodziły od przedsiębiorcy, a firmy szkoleniowe będą musiały się do nich dostosować. Rejestr Usług Rozwojowych będzie zarządzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sami zdecydujemy

Nowe reguły określają, że to przedsiębiorca będzie samodzielnie decydować, jaki rodzaj usługi rozwojowej jest dla niego najbardziej potrzebny. Rejestr Usług Rozwojowych, to platforma za pomocą której przedsiębiorcy będą mogli wybrać i zgłosić swoich pracowników na zajęcia podwyższające ich kwalifikacje. W ofercie będą nie tylko kursy i szkolenia, ale także doradztwo, mentoring i coaching.

odbierz-premie-na-promowanie

Na platformie każda osoba będzie mogła odszukać informacje na temat podmiotów świadczących odpowiednie szkolenia, a także na temat konkretnych ofert szkoleniowych dopasowanych do swoich wymagań. Platforma będzie otwarta na wszystkie usługi rozwojowe — zarówno te współfinansowane,  jak i komercyjne finansowane bez udziału dotacji. Każda usługa szkoleniowa, która będzie wspierana środkami europejskimi będzie musiała znaleźć się w Rejestrze Usług Rozwojowych.  Planuje się także wytypowanie podmiotów które będą pomagały w przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych i przygotowaniu planu dopasowanych szkoleń.

Kryteria dla firm szkoleniowych

Jeżeli firma szkoleniowa chciałaby się znaleźć w Rejestrze Usług Rozwojowych musi się poddać weryfikacji pod kątem posiadanego potencjału, doświadczenia i kompetencji. Jednym z najważniejszych kryteriów jest wiarygodność, która będzie oceniana w skali od 0 do 100 punktów (aby pozytywnie przejść weryfikację wiarygodności — wystarczy łącznie 45 punktów z wszystkich kryteriów). Dodatkowo oceniane będzie m.in. doświadczenie rynkowe w realizacji usług rozwojowych (max 20 pkt.), opinie klientów instytucjonalnych (30 pkt.) i doświadczenie kadry świadczącej usługi (30 pkt.). Weryfikację przeprowadzą zewnętrzni audytorzy.

Szczegółowy opis kryteriów i zasad uzyskania wpisu do RUR został przedstawiony w tzw. Karcie Podmiotu (wstępna wersja Karty znajduje się na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/files/74/517/661/18638.pdf) .

Kurs z dofinansowaniem

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na udział w kursach. Będą funkcjonowały dwa modele przyznawania dotacji. Pierwszy z nich to tzw. bony edukacyjne. Będą one rozdzielane przez poszczególne województwa. Firma która otrzyma taki bon edukacyjny, będzie mogła go zrealizować u dowolnego dostawcy usług szkoleniowych wpisanego do Rejestru dostawcy usług szkoleniowych (RUR). Drugi model to refundacja poniesionych wydatków. W takim przypadku przedsiębiorca z własnych środków w pierwszej kolejności zakupi szkolenia a następnie otrzyma refundację części poniesionych wydatków według limitu przypadającego na dany rok. W tym przypadku firma szkoleniowa także musi być zarejestrowana w RUR.

Od czego zacząć

Rejestr RUR będzie ogólnodostępny. Aby zgłosić się do udziału w wybranych zajęciach, konieczne będzie założenie indywidualnego konta w systemie. Podczas zakładania konta wymagane będzie uzupełnienie dodatkowych danych zgodnych z wymogami sprawozdawczymi Unii Europejskiej. W przypadku jeżeli w RUR nie znajdziemy usług odpowiadających naszym potrzebom to będziemy mogli przejść do tzw. giełdy usług. Będzie można tam umieścić informację o wymaganych szkoleniach a potencjalne firmy szkoleniowe będą mogły przygotować odpowiednie „szyte na miarę” rozwiązanie.

Oceń jakość

Każdy uczestnik dofinansowanego szkolenia będzie miał także możliwość wyrażenia swojej opinii o przeprowadzonych szkoleniach. Jest to nowość w stosunku do dotychczasowych zasad. Dzięki temu wszystkie informacje będą automatycznie zapisywane na platformie i umożliwią weryfikację zarówno samych firm szkoleniowych jak też jakości oferowanych przez nich usług.

Rejestr Usług Rozwojowych zajmie miejsce działającej dotychczas platformy www.inwestycjawkadry.pl  z której od lutego 2010 r. do tej pory skorzystało ok. 7 mln użytkowników, a prawie 250 tys. przy jej pomocy zapisało się na szkolenia. Dnia 31 lipca zakończą się testy platformy RUR. Zatem mamy jeszcze czas aby zgłaszać swoje uwagi. Platforma testowa dostępna jest pod adresem: https://testrur.parp.gov.pl/uslugi/search

Przeczytaj również inne artykuły tego autora:

5 dotacyjnych hitów na rok 2015

Ruszają dotacje unijne na szkolenia!

Polska Cyfrowa – dotacje na kompetencje

Jak uzyskać 80 proc. dofinansowania do innowacji?

Harmonogram dotacji unijnych na 2015 dla firm.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji.

10 dotacji na innowacje i B+R w 2015 roku.

Nowe Dotacje Regionalne 2014-2020.

10 dotacji dla firm z programu Horyzont 2020 – 77 mld EUR do „wzięcia”.

Dotacje zwrotne 2014-2020.

Dotacje na klastering 2014-2020.

10 Dotacji z Unii w 2014 z największą pulą pieniędzy.

Inteligentny Rozwój – nowy Program Operacyjny. Dotacje unijne 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Protest/odwołanie po odrzuceniu wniosku dotacyjnego – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Dotacje unijne – 10 najważniejszych zmian w 2014-2020.

Dotacje de minimis na lata 2014-2020.

O Autorze:

inż. Paweł Szarubka

Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, ISP Sp. z o.o.

tel.: 698 698 602


Contact me

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku poligrafia i papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy  Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 132 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.