Twoje pismo – Twój charakter

Nasze pismo jest unikalne, każda osoba na świecie ma swój niepowtarzalny styl. Jak mówią psychografowie, charakter pisma jest odzwierciedleniem naszej osobowości. Jest jak linie papilarne, każdy ma inne…

 

Grafologia to dziedzina psychologi, która bada zależności występujące pomiędzy charakterem pisma a osobowością jego autora.

Pierwsze wzmianki na temat grafologi pochodzą z Chin i południowych Indii. Zajmowali się nią także Konfucjusz i Arystoteles, natomiast dopiero w 1622 r. można było przeczytać pierwszą książkę na temat badania pisma, której autorem był pochodzący z Włoch Camillo Baldi.

Większość ludzi jest nieświadomych tego, że podczas pisania wyraża siebie, swój charakter. Każdy z nas jest wyjątkowy, tak jak wyjątkowe jest nasze pismo. Aby przeprowadzić analizę grafologiczną potrzebna jest jedna strona tekstu pisana na białym papierze. Niezmiernie ważne są szczegóły. Należy zwracać uwagę na wszystko począwszy od marginesów, wielkości liter, a skończywszy na odległościach i sposobie łączenia liter. Pamiętajcie jednak, że analiza pisma daje nam jedynie wskazówki i nie może być interpretowana zbyt dosłownie.

 

Podstawowe zasady analizy pisma : 
MARGINESY 

Lewy (odpowiada zewnętrznym zachowaniom człowieka)

 • Równy – margines oznacza, że pisząca osoba jest zdyscyplinowana i silna. 
 • Wąski – przesadna oszczędność, lęk przed przyszłością.
 • Szeroki – charakteryzuje osobę tolerancyjną i hojną.
 • Falujący – brak zdecydowania, taka osoba zazwyczaj jest wykorzystywana przez innych, nie potrafi odmówić gdy ktoś poprosi ją o przysługę.
 • Rozszerzający się ku dołowi – osoba impulsywna, mająca skłonności do trwonienia pieniędzy. 
 • Zwężający się ku dołowi – lęk przed innymi, niechęć do podejmowania ryzyka.
Górny
 • Jeżeli forma pisma nie wymaga pozostawienia górnego marginesu, a osoba pisząca i tak go zrobiła, można to interpretować jako pozostawienie miejsca dla kogoś ważniejszego. Taka osoba bezkrytycznie zgadza się z przełożonymi. Cechuje ją niskie poczucie własnej wartości. Bardzo wąski margines bądź jego brak oznacza osobę o dużej pewności siebie.
Prawy (odpowiada wewnętrznym zachowaniom człowieka)
 • Szeroki charakteryzuje osobę niepewną, nie wierzącą we własne możliwości.
 • Wąski symbolizuje marzycielstwo i skłonność do przemyśleń.

RODZAJ PISMA

 • Proste – charakteryzuje człowieka trzeźwo myślącego, żyjącego w zgodzie z obowiązującym prawem, ale jednocześnie niestałego w uczuciach.
 • Pochylone – litery lekko pochylone w prawą stronę świadczą o wysokiej komunikatywności i uczuciowości. Taka osoba ma też skłonności do częstej zmiany zdania. Pismo znacznie pochylone w prawo oznacza osoby namiętne ze skłonnościami przywódczymi. Przy literach pochylonych w lewą stronę należy zwrócić uwagę czy dana osoba jest prawo czy leworęczna. Osoba praworęczna odcina się od swojego otoczenia, często jest przemądrzała i ma tendencje do przechwalania się. Natomiast osoba leworęczna jest bardziej sentymentalna i ma dobry kontakt z otoczeniem.

WIELKOŚĆ PISMA

 • Szerokie – symbolizuje osoby otwarte na otoczenie, towarzyskie.
 • Wąskie – jest charakterystyczne dla osób opanowanych i ostrożnych.

ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

 • Duże – osoby ceniące samotność, nie dbające o własne interesy.
 • Niewielkie – charakteryzują osoby chętne do pomocy i przyjaźnie nastawione do otoczenia.

KROPKA NAD i (grafolodzy są zdania, że miejsce postawienia kropki nad „i” bardzo dużo mówi o naszej wyobraźni)

 • kropka wysoko w górze – charakteryzuje osoby posiadające bogatą wyobraźnię.
 • kropka po prawej stronie – symbolizuje niecierpliwość, nerwowość oraz chęć szybkiego działania.
 • kropka po lewej stronie – ostrożność, skłonność do analizowania i rozpamietywania przeszłości.
 • okrągła kropka – oznacza ludzi zainteresowanych sobą, często są to osoby uzdolnione artystycznie.
 • kropka w kształcie pionowej kreseczki – oddzielenie świata wewnętrznego od zewnętrznego. Takie osoby charakteryzuje umiejętność krytycznego spojrzenia.
 • brak kropki – oznacza lenistwo i nieuporządkowanie.

A co mówi o Tobie Twój podpis?

Podobno podpis oddaje cechy jakie osoba pisząca chciałaby posiadać. Jeżeli można zauważyć wiele różnic pomiędzy naszym podpisem, a tekstem właściwym oznacza to, że chcielibyśmy być postrzegani zupełnie inaczej niż jest to w rzeczywistości. Np. Duży podpis świadczy o tym, że osoba stawiająca go chciałaby być kimś ważnym. Pismo w tekście właściwym większe od podpisu wskazuje na człowieka pragnącego uchodzić za skromniejszego, niż jest. Kobieta podpisująca się jedynie nazwiskiem, bądź od nazwiska zaczynająca swój podpis umniejsza swoją wartość i ukrywa indywidualność.

Na koniec znalazłam jeszcze ciekawostkę. Wiedzieliście, że nie tylko charakter pisma ma znaczenie, ale też to jaki wybierzecie kolor długopisu?

Pismo zdradza charakter

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.