Papier A4 / A3 ksero POLSPEED – zanim trafi do sprzedaży…

Zaawansowana technologia maszyn oraz urządzeń do przerobu papieru sprawia, że wymagania stawiane papierom ksero / biurowym wciąż rosną. Oczywiście klienci chcą nadal kupować papier jak najtaniej i cena jest jednym z głównych kryteriów wyboru ale takie rzeczy jak: jakość papieru, jego niezawodność i dostępność na rynku są obecnie dla nich równie ważne. Sprawdźmy jak wygląda proces kontroli jakości u producenta najlepiej sprzedających się papierów ksero A4 i A3 w Polsce: Polspeed, Pollux, Poljet.

Na jakim etapie kontrolowany jest papier serii POL?

Aby utrzymać wysoki poziom jakości papieru do kopiowania i drukowania bardzo ważnym punktem kończącym proces produkcyjny jest kontrola jakości wyrobu końcowego. Nie należy jednak zapominać, że tak naprawdę to już na samym początku, na etapie formowania wstęgi jakość papieru jest na bieżąco monitorowana. Kamery, detektory wad oraz głowice pomiarowe umieszczone w różnych punktach maszyny papierniczej dają bieżący obraz oraz podstawowe informacje o parametrach papieru, który w przyszłości pojawi się na naszych biurkach. Po nawinięciu wstęgi czas na laboratorium, w którym wykonywane są bardzo szczegółowe analizy (białość, grubość, gładkość   i szorstkość oraz wiele innych). Jeśli papier spełnia wymagania dopiero wówczas zostaje skierowany do dalszej obróbki czyli wykańczania papieru. Wykańczanie składa się z kilku etapów: wzdłużnego krojenia wstęgi, krojenia na arkusze oraz pakowania. Podczas tej fazy produkcji do pracy przystępują Kontrolerzy Jakości, których zadaniem jest sprawdzenie czy Polspeed nie zawiedzie, a Pollux zadowoli najbardziej wymagających, przyszłych klientów.

Kontrola jakości wyrobu końcowego polega na 24-godzinnej ciągłej obserwacji papieru. Ryzy są sprawdzane wyrywkowo oraz poprzez wykonywanie standardowych czynności takich jak: badanie ugięć po zadruku, ocenę jakości cięcia, ocenę pudła, pomiary wilgotności względnej oraz pomiar pylenia.

Badanie ugięć

Testowanie ugięć odbywa się na wysokonakładowych bardzo szybko kopiujących drukarkach cyfrowych, które są na bieżąco serwisowane. Kontrola dotyczy 25 ryz, gdyż tyle znajduje się na całej szerokości wstęgi. Z każdej ryzy zadrukowi jednostronnemu poddaje się 100 arkuszy a zadrukowi dwustronnemu 50 arkuszy. Zadrukowane w ten sposób arkusze porównuje się następnie z wzorcem, a wyniki zapisywane są w „Raporcie badań własności użytkowych papieru do kopiowania” oraz w systemie komputerowym. Praca na tak szybkich drukarkach pozwoliła nam wyeliminować problem wciągania podwójnego arkusza oraz zatorów podczas zadruku.

Ocena jakości cięcia

Sprawdzanie jakości cięcia polega na kontroli cięcia przynajmniej raz na dobę na każdym przekrawaczu małoformatowym. Pobrane próbki porównywane są z wzorcem jakości cięcia, a wyniki zapisywane w systemie komputerowym. Kontrola jakości cięcia odbywa się również na bieżąco przez obsługę przekrawacza.

Na zdjęciu: kontroler jakości podczas oceny jakości cięcia.

Ocena pudła

Kontrola jakości pudła jest wykonywana na każdej zmianie i polega na bardzo szczegółowej kontroli zapakowanego pudła pobranego wyrywkowo z partii skierowanej do Magazynu Papieru. Kontroler sprawdza wszystkie ryzy arkusz po arkuszu, stan obwoluty oraz jej szatę graficzną, stan i wygląd pudła wraz z wieczkiem. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości natychmiast jest informowana obsługa przekrawacza oraz nadzór, którzy podejmują właściwe działania.

Pomiar wilgotności papieru

Pomiary wilgotności względnej są wykonywane podczas badania ugięć w co piątej ryzie, a wyniki zapisywane w raporcie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba pomiar można wykonać w każdym miejscu na linii produkcyjnej. Dzięki tak prostej czynności, nauczeni doświadczeniem oraz dzięki współpracy z obsługą Maszyny Papierniczej udało nam się zmniejszyć do minimum (praktycznie do zera) ilość zamazań w kopiach po zadruku.

Pomiar pylenia

Pomiar poziomu pylenia metodą „dusting” odbywa się raz tygodniu w Centrum Testowania Papieru. Dlaczego tylko raz w tygodniu? Po latach prób i analiz problem pylenia dla papierów z rodziny POL praktycznie nie istnieje, a sam pomiar jest wykonywany zgodnie z wcześniej ustaloną procedurą wewnętrzną, po prostu trzeba to kontrolować.

Karol Chojecki

Karol Chojecki

Kontroler Jakości

Tel. 55 610 70 09


Contact me

Pracę w International Paper Kwidzyn rozpoczął w 1989 roku, początkowo na wydziałach produkcyjnych (produkcja papierów białych), a następnie w Kontroli Jakości, gdzie pracuje do dziś. Kucharz amator, pasjonat żeglarstwa, miłośnik języka polskiego. Obecnie wystawia certyfikaty jakościowe na wszystkie produkty oferowane przez IP Kwidzyn. Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Od redakcji:

Cieszymy się, że ten fantastyczny papier ksero A4 / A3, znalazł się w ofercie Mergeto.pl, dzięki współpracy z firmami: International Paper Polska oraz Natura dla Biura Sp. z o.o.

Drukuj na papierach produkowanych wyłącznie w Polsce – pospiesz się, ponieważ nie wiadomo jak długo będzie dostępny w tak atrakcyjnej cenie i z darmową dostawą!

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.