European Union

W latach 2014-2020 znacznie większa część funduszy popłynie przez regiony. W nagrodę za bardzo dobre wyniki w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013, poszczególne województwa będą zarządzać znacznie większą pulą środków niż dotychczas, przekraczającą 31 mld euro. W latach 2007-13 urzędy marszałkowskie w ramach programów regionalnych mieli do dyspozycji 25 proc. środków przeznaczonych dla […]