Tabela opłat dla sprzedawców

Dla kupujących NIE MA ŻADNYCH OPŁAT ani prowizji za dokonywanie zakupów w Mergeto

OPŁATA ZA REJESTRACJĘ NA MERGETO.PL = 0 zł

OPŁATA ZA WYSTAWIANIE AUKCJI NA MERGETO.PL = 0 zł

Poniższa tabela przedstawia wysokość prowizji od sprzedaży w poszczególnych kategoriach produktowych, które obowiązują od 19.02.2015. Opłaty będą naliczane sprzedawcom wyłącznie od zatwierdzonych ofert kupna. Oferty oczekujące nie będą brane pod uwagę. Pozostałe czynności jak np.: wystawienie aukcji, przyznanie wybranych aukcjom statusu ‘Super Okazji’, import szablonów aukcji na podstawie plików XML pozostają darmowe.

Aukcje bez Kuponów

Stała prowizja: 3,9% od wartości sprzedaży netto (wolumen * cena netto towaru) dla każdej transakcji + VAT.

Prowizja jest zaokrąglana do pełnych groszy w górę. Dla transakcji w aukcjach, w których sprzedaż jest prowadzona w walutach obcych, prowizja w zł jest wyliczana na podstawie średniego kursu NBP z dnia transakcji.

Aukcje z Kuponami

Stała prowizja: 5% od deklarowanej przez sprzedawcę wartości Kuponu + VAT. Uwaga: Dla aukcji na usługi typu abonamentowego, w których finalna cena aukcji dotyczy opłaty za określony w tytule lub opisie aukcji okres (np. miesiąc), a przedmiotem aukcji jest określony okres obowiązywania umowy (np. 12 miesięcy), prowizja jest naliczana od całego okresu obowiązywania umowy. Przykład: karnet sportowy z finalną ceną miesięczną 100 zł, okres umowy: 12 miesięcy. Przy sprzedaży 50 karnetów, prowizja zostanie naliczona od kwoty: 50 karnetów x 100 zł x 12 miesięcy = 60 000 zł.

Prowizja jest zaokrąglana do pełnych groszy w górę. Dla transakcji w aukcjach, w których sprzedaż jest prowadzona w walutach obcych, prowizja w zł jest wyliczana na podstawie średniego kursu NBP z dnia transakcji.

Opłaty za opcjonalne promowanie aukcji

  • Wyróżnienie aukcji (wyświetlanie oferty na liście w sekcji promowanych aukcji): 5 zł + VAT
  • Podświetlenie aukcji (wyróżnienie tła tytułu aukcji na liście aukcji): 2 zł + VAT
  • Pogrubienie aukcji (pogrubienie tytułu aukcji na liście aukcji): 1 zł + VAT

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.