Jak kupować w aukcji odwrotnej?

  • Wystawianie aukcjiwybór typu i kategorii aukcji
  • Parametry ofertyustalenie własnych warunków zakupu
  • Potwierdzenie i wystawienieczyli finalne złożenie oferty na zakup towaru

Aukcja odwrotna jest typem przetargu odbywającego się w Internecie. Chcąc kupić towar na aukcji odwrotnej Kupujący musi stworzyć taką aukcję na pożądany przez siebie towar lub usługę. W tego typu aukcji to sprzedawca szuka kontrahenta, który zgłosił zapotrzebowanie na dany towar.

Do aukcji tej mogą przyłączać się różni Sprzedający skłądając swoje oferty (biorąc pod uwagę kryteria Kupującego). Wybór najlepszej oferty złożonej przez Sprzedawcę może odbwać się zarówno automatycznie (to Mergeto wybiera najlepszą ofertę pod względem cenowym) jak i manualnie (to Kupujący wybiera Sprzedawcę, który według niego złożył najkorzystniejszą ofertę, niekoniecznie najlepszą cenowo, ale na przykład ze względu na dogodność sposobu dostawy).

Pierwszym krokiem jaki powinno się wykonać po zalogowaniu do Mergeto.pl, jest wejście w zakładkę „Wystaw aukcję” i wybranie typu aukcji: Aukcja odwrotna (AO) oraz ustalenie najbardziej intuicyjnej ścieżki kategorii, która najlepiej będzie opisywać „dojście” do danego towaru.

Ustalając parametry oferty powinieneś dokładnie opisać towar lub usługę, na którą chcesz wystawić aukcję. Dokładny opis zapobiegnie nieporozumieniom i składaniu ofert przez Sprzedawców, którzy nie spełniają Twoich oczekiwań. Dzięki  parametrom cenowym możesz określić cenę i sposób dostawy (oraz wiążące się z nią koszty), które jesteś w stanie ponieść za zakup danego towaru. Cenę możesz oznaczyć jako jednostkową – cena za jednostkę towaru lub całościową, która oprócz ceny jednostkowej towaru będzie zawierać koszty dostawy, które będziesz zobligowany ponieść.

Wybór zwycięzcy aukcji (kontrahenta, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę) może odbywać się na dwa sposoby (jako Kupujący jesteś zobligowany do wybrania jednego z dwóch sposobów). Wybór automatyczny oznacza, iż to Mergeto wybierze za Ciebie najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym, natomiast wybór manualny (dodatkowo określasz w ciągu jakiego czasu od zakończenia aukcji dokonasz wyboru zwycięzcy) należy do Kupującego, który może wybrać zwycięzcę biorąc po uwagę inne parametry niż cenowe np. dogodność dostawy.

Ostatnim krokiem przed finalnym złożeniem oferty jest sprawdzenie wszystkich wpisanych wartości. W tym kroku masz ostatnią możliwość cofnięcia się i zmiany parametrów wszystkich pól.

Od tej pory aukcja będzie aktywna i sprzedawcy będący członkami serwisu będą mogli składać w niej oferty sprzedaży. Należy zatem czekać na pojawienie się ofert.

Po wystawieniu aukcji możesz edytować parametry aukcji, natomiast złożenie w niej oferty kontrahenta blokuje tę możliwość (można edytować tylko cenę – w górę, jaką jest się w stanie zapłacić za dany towar ).

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.