Jak kupować w aukcji odwrotnej grupowej?

  • Złożenie oferty kupnana wybranej przez siebie aukcji
  • Parametry ofertyustalenie własnych parametrów zakupów
  • Potwierdzenie i zakupczyli finalne złożenie oferty kupna

Aukcja grupowa odwrotna pozwala na zakup w grupie towaru lub usługi w formie przetargu grupowego, zbierając oferty od wielu Sprzedających i pozwalając jednocześnie, aby do aukcji dołączali się inni Kupujący. Cena w każdej z ofert Sprzedawców będzie malała wraz ze wzrostem łącznej ilości towaru kupowanego przez grupę. Najkorzystniejsza oferta Sprzedawcy zostanie wybrana automatycznie, w ten sposób, aby kryteria (maksymalna cena, warunki dostawy i płatności) zostały spełnione, a cena była najniższa dla całej grupy Kupujących.

Dzięki  parametrom cenowym możesz określić cenę i sposób dostawy (oraz wiążące się z nią koszty), które jesteś w stanie ponieść za zakup danego towaru. Cenę możesz oznaczyć jako jednostkową – cena za jednostkę towaru lub całościową, która oprócz ceny jednostkowej towaru będzie zawierać koszty dostawy, które będziesz zobligowany ponieść.

Ostatnim krokiem przed finalnym złożeniem oferty jest sprawdzenie wszystkich wpisanych wartości. W tym kroku masz ostatnią możliwość cofnięcia się i zmiany parametrów wszystkich pól.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.