Edycja częściowa aukcji

Moduł umożliwia edycję wybranych parametrów wystawionej i aktywnej (trwającej) aukcji. Ta funkcjonalność (w odróżnieniu od pełnej edycji) będzie mogła być wykorzystana także w przypadku gdy aukcja posiada zarejestrowane oferty kupna.

Request Method POST
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/editAuctionPartial/{ID_AUKCJI}

 1. additionalDescription | struktura | opcjonalne
  Struktura pozwalająca przesyłać dodatkowe opisy do aukcji.
  • description | string (5-1000 znaków)
   Dodatkowy opis.
 2. mergedAuction | struktura | wymagane
  Struktura zawierająca informacje o aukcji.
  • title | string (5-90 znaków) | wymagane
   Tytuł aukcji.
  • sellerCouponTemplate | struktura | opcjonalny
   Struktura przekazująca opcje i parametry kuponów.
   • description | string (5-60000 znaków) | wymagane
    Warunki oferty.
   • couponValue | decimal (12,2) | wymagane
    Wartość kuponu.
   • startDate | date | wymagane
    Określa początek ważności kuponu.
   • expirationDate | date | wymagane
    Określa koniec ważności kuponu.
   • couponDescriptionTheSameAsAuction | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
    Informacja na kuponie taka sama jak opis aukcji.
  • distinguished | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Promowanie aukcji: wyróżnienie.
  • highlighted | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Promowanie aukcji: podświetlenie.
  • bold | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
   Promowanie aukcji: pogrubienie.
 3. minTotalVolume | int | opcjonalny | domyślna wartość
  Wymagana minimalna ilość sprzedanych w danej aukcji towarów. Jest to „ilość od” pierwszego progu cenowego. Musi być większe lub równe minTransactionVolume.
 4. minTransactionVolume | int | opcjonalny | domyślna wartość
  Min. sprzedażowe do jednego klienta.
 5. maxTransactionVolume | int | opcjonalny
  Max. sprzedażowe do jednego klienta.
 6. sellerClaimedMarketPrice | decimal (12,2) | opcjonalny
  Standardowa cena rynkowa przy zgłaszaniu superokazji.
 7. sellerClaimedMarketPriceDesc | string (0-255 znaków) | opcjonalny
  Komentarz / Uzasadnienie zgłoszenia superokazji.
 8. cyclicRepeat | int | opcjonalny | domyślna wartość
  Liczba dodatkowych wystawień aukcji. Zakres 0 – 30.
 9. cyclicInterval | int | opcjonalny | domyślna wartość
  Przerwa pomiędzy kolejnymi wystawieniami aukcji. Zakres 0 – 30.
 10. cyclicOnlyRemainingVolume | boolean | opcjonalny | domyślna wartość
  Wystawianie tylko pozostałego (niesprzedanego) towaru przy wystawianiu cyklicznym.
 11. pricingSteps | struktura[] | wymagane
  Struktura pozwala przesyłać schemat cenowy sprzedaży. Trzeba pamiętać, że volume pierwszego progu musi być większy od minTotalVolume
  • volume | int | wymagane
   Ilość towaru do jakiej będzie obowiązywała cena
  • price | decimal (12,2) | wymagane
   Cena jednostki miary do danego volume

Poprawna edycja aukcji:

{
„responseCode”:1,
„message”:”Aukcja została pomyślnie zmodyfikowana.”
}

Przykład błędnej próby edycji aukcji:

{
„responseCode”:2,
„message”:”Niestety wystąpiły błędy podczas walidacji przesłanych danych.”,
„errorCount”:1,
„globalErrors”:[„[0114] Prosimy użyć edycji pełnej.”]
}

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/editAuctionPartial/187970?publicKey=12345&hash=911a2f0185b3aaa134adfc70d45c979cbc1c77e1b08006167841518040759253
Request body { "additionalDescription":{ "description":"dodatkowy opis" }, "mergedAuction":{ "title":"Aukcja testowa 102", "distinguished":true, "highlighted":true, "bold":true }, "pricingSteps":[ { "volume":5, "price":150.00 }, { "volume":15, "price":120.00 } ], "cyclicRepeat":3, "cyclicInterval":3, "cyclicOnlyRemainingVolume":false }

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}”
 • [0027] Aukcja o podanym ID nie została znaleziona.
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.
 • [0114] Prosimy użyć edycji pełnej.

Komunikaty standardowej walidacji:

 • Pole nie może być puste.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.