Ocena aukcji

Moduł umożliwia pobranie informacji o komentarzach i ocenach wystawianych przez kupujących w ramach oceny zakupów w danej aukcji oraz automatyzację wystawiania zwrotnych opinii kupującym z poziomu algorytmów automatyzujących w systemie sprzedającego.

Request Method GET
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/auctionRating/{ID_AUKCJI}

Metoda nie wymaga wysyłania parametrów.

Poprawne pobranie listy ocen wystawianych przez kupujących w ramach oceny zakupów w danej aukcji:

{
„auctionId”:182793,
„auctionTitle”:”tytul aukcji”,
„opinions”:[
{
„author”:{
„id”:74,
„name”:”nazwa”,
„shortName”:”skrocona nazwa”,
„email”:”a2172255@trbvm.com”
},
„opinionType”:”POS”,
„description”:”Komentarz pozytywny”,
„opinionDate”:”2014-12-10″,
„articleCompatibility”:4,
„contactWithSeller”:5,
„accomplishemntTime”:2,
„deliveryCost”:3
}
]
}

 • auctionId – unikatowy identyfikator aukcji.
 • auctionTitle – tytuł aukcji.
 • opinions – struktura zwracająca listę opinii.
 • author – struktura przechowująca dane o autorze opinii.
 • author.name – nazwa.
 • author.shortName – skrócona nazwa.
 • author.email – adres e-mail.
 • opinionType – typ opinii.
 • description – komentarz do opinii.
 • opinionDate – data wystawienia opinii.
 • articleCompatibility – zgodność towaru z opisem.
 • contactWithSeller – kontakt ze sprzedającym.
 • accomplishemntTime – czas realizacji.
 • deliveryCost – koszt dostawy.

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/auctionRating/187970?publicKey=12345&hash=3128fbb18056aac4fb4eb201e706f802c85098aa22b649311bc77141218841f9
Request body

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.