Status aukcji

Moduł ma na celu umożliwienie pobrania z poziomu systemu sprzedającego informacji o aktualnym statusie aukcji, takich jak: status aukcji, aktualna cena produktu, aktualny łączny wolumen itp.

Request Method GET
Request URL http://www.mergeto.pl/webapi/auctionStatus/{ID_AUKCJI}

Metoda nie wymaga wysyłania parametrów.

Przykładowa odpowiedź:

{
„status”:”ACTIVE”,
„actualPrice”:177.00,
„totalVolume”:3,
„totalValue”:531.00,
„volumeToBetterPrice”:6,
„acceptedOffers”:1,
„awaitingOffers”:0,
„resignedOffers”:0,
„rejectedOffers”:0
}

 • status – aktualny status aukcji.
 • actualPrice – aktualna cena jednostki towaru w aukcji.
 • totalVolume – liczba jednostek aukcji jaka została sprzedana we wszystkich ofertach.
 • totalValue – całkowita kwota – suma wartości ofert złożonych do aukcji.
 • volumeToBetterPrice – liczba jednostek towaru wystawionego w aukcji, której sprzedaż jest wymagana do osiągnięcia następnego progu cenowego.
 • acceptedOffers – liczba ofert złożonych do aukcji, które są zaakceptowane.
 • awaitingOffers – liczba ofert złożonych do aukcji, które są oczekujące.
 • resignedOffers – liczba ofert złożonych do aukcji, które są odwołane.
 • rejectedOffers – liczba ofert złożonych do aukcji, które są odrzucone.

Public key 12345
Private key 5416d7cd6ef195a0f7622a9c56b55e84
Request URL http://mergeto.pl/webapi/auctionStatus/187970?publicKey=12345&hash=3128fbb18056aac4fb4eb201e706f802c85098aa22b649311bc77141218841f9
Request body

 • [0001] Brak parametru publicKey.
  Parametr publicKey powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0002] Brak parametru hash.
  Parametr hash powinien być dołączony do każdego komunikatu JSON (request`u).
  Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji
 • [0003] Nie znaleziono konta odpowiadającego podanym parametrom.
  Należy sprawdzić czy parametry przekazane w komunikacie JSON są poprawne.
 • [0004] Weryfikacja hash`a nie powiodła się.
  Należy zapoznać się z wymaganiami dla aplikacji i sprawdzić czy generowany hash jest poprawny.
 • [0020] Wystąpił nieokreślony błąd.
 • [0023] Błąd podczas odczytu JSON`a. Komunikat: {message}
 • [0027] Aukcja o podanym ID nie została znaleziona.
 • [0050] Usługa Mergeto Api jest wyłączona.
 • [0100] Błąd autentykacji.
  Wewnętrzny błąd aplikacji. Prosimy spróbować ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 • [0101] Brak autoryzacji.
  Konto nie jest w pełni zweryfikowane.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.